Schotelantenne plaatsen

Wilt u een schotelantenne plaatsen om meer televisiezenders te ontvangen? Dat kan! Er gelden wel een aantal voorwaarden. Die leest u hieronder.

Welke voorwaarden zijn er?

  • U mag de schotelantenne op een standaard in de achtertuin of op het balkon plaatsen. Dit hoeft u niet de melden aan Dunavie.
  • U mag de schotelantenne niet plaatsen aan een balkon-, galerijkhek of de gevel. Het schroeven en boren in onze woningen en wooncomplexen veroorzaakt namelijk schade.

Uitzondering

Kunt u de schotelantenne niet op een standaard op uw balkon of in de achtertuin plaatsen? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee. Houd u er rekening mee dat u zonder onze toestemming de schotelantenne niet op een alternatieve plek kunt plaatsen.

Verwijderen schotelantenne
Dunavie behoudt zich het recht de schotelantenne te laten verwijderen als de schotelantenne hinder of last veroorzaakt aan derden of als de plaatsing van de schotelantenne niet voldoet aan de voorwaarden/gemaakte afspraken. Aan het verwijderen van de schotelantenne zijn kosten verbonden. Die brengen wij bij u in rekening.

Aanvragen alternatieve plek
Wij ontvangen uw aanvraag om een schotelantenne op een andere plek dan uw achtertuin of balkon te plaatsen graag schriftelijk. Download hiervoor het aanvraagformulier plaatsing schotelantenne. U kunt het formulier ook telefonisch bij ons aanvragen of afhalen op kantoor. Wanneer u het formulier bij ons heeft ingeleverd, nemen wij uw aanvraag in behandeling. U ontvangt van ons een brief waarin staat op welke plek en hoe u de schotelantenne mag (laten) plaatsen en aan welke voorwaarden deze plaatsing moet voldoen. De kosten voor plaatsing zijn voor uw rekening. Zolang u geen schriftelijke toestemming van ons heeft, kunt u de schotelantenne niet (laten) plaatsen.

Oude regeling
Het kan zijn dat in uw woongebouw schotelantennes aanwezig zijn aan het balkon-, galerijhek of de gevel. Deze schotelantennes vallen onder de oude regeling en worden door Dunavie gedoogd. In 2013 heeft Dunavie een aantal voorwaarden vastgesteld voor het plaatsen van schotelantenne. Vanaf september 2013 mogen nieuwe schotelantennes niet langer op deze manier geplaatst mogen worden.

U gaat verhuizen?

Als u gaat verhuizen, verwijdert u de schotelantenne en repareert of vergoedt u de eventuele schade.

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

Bij onderhoud- of renovatiewerkzaamheden waarbij de schotelantennes moeten worden verwijderd, mag u de schotelantenne alleen terugplaatsen op een standaard in uw achtertuin of op het balkon. Wanneer dit niet kan, neem dan contact op met Dunavie om de mogelijkheden te bespreken.

 

Gemeente Katwijk
De gemeente Katwijk heeft ook regels voor schotelantennes opgesteld. Voor meer informatie over het schotelantennebeleid van de gemeente Katwijk kijkt u op de website van de gemeente Katwijk.