Schade en verzekeringen

Regelmatig krijgen wij vragen over wat te doen bij schade in en aan de woning. Welke schade is voor uw rekening, welke voor rekening van Dunavie?

Door Dunavie verzekerde schade
Brand- en stormschade
Dunavie heeft uw woning tegen brand- en stormschade verzekerd via een zogenaamde opstalverzekering. Bij een opstalverzekering is alleen datgene van uw woning verzekerd dat destijds bij de bouw/verhuring is opgeleverd. De door u of een vorige huurder aangebrachte veranderingen vallen niet onder onze opstalverzekering. Dit zogenaamde ‘huurdersbelang’ verzekert u via uw eigen inboedelverzekering.

Onze wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering)
Hieronder valt schade aan uw eigendommen die door duidelijk aantoonbare nalatigheid van Dunavie ontstaat. Bent u van mening dat wij aansprakelijk zijn voor een bepaalde schade, dan stelt u ons altijd direct schriftelijk aansprakelijk. In uw brief vermeldt u ook de schade en het schadebedrag. U moet ook altijd de schade direct melden bij uw eigen inboedelverzekering

Verantwoordelijkheid huurder
Glasverzekering 
Wanneer u vanaf maart 2011 een huurcontract  afsluit met Dunavie, neemt u automatisch deel aan de glasverzekering. Alsnog aanmelden kan via het deelnameformulier. Als u deelneemt aan de collectieve glasverzekering dan betaalt u de premie gelijk met uw maandelijkse huurbetaling. Al het binnen- en buitenglas in ramen en deuren is verzekerd. Een uitzondering hierop is het door u zelf aangebrachte sierglas (zoals glas in lood en gekleurd glas).  U meldt glasschade 24 uur per dag zeven dagen in de week bij de Samenwerking Glasverzekering, tel. 088-03 22 377.

Toelichting Verhoging premie glasverzekering per 1 juli 2014
Per 1 juli 2014 stijgt de premie van de glasverzekering van € 0,90 naar  €1,25 per maand. Deze verhoging komt door gewijzigde regels voor verzekeringsmaatschappijen. Klik hier voor de verklaring van de verzekeraar.
Uiteraard staat het u vrij  om zelf een glasverzekering af te sluiten. Op independer.nl kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Door uw verzekering via Dunavie af te sluiten profiteert u van een lage rente vanwege de collectiviteit.

Deelname rioolontstopping
De kosten voor een ontstopping van het riool van de woning tot aan het hoofdriool of de verzamelleiding is voor rekening van de huurder. U kunt het risico hiervan afkopen door deel te nemen aan het rioolonstoppingsfonds van Dunavie. Ook hiertegen kunt u zich via Dunavie verzekeren. Deelname kost € 0,39 per maand. U betaalt deze premie gelijk met uw maandelijkse huurbetaling. Sluit u een nieuw huurcontract met Dunavie, dan neemt u automatisch deel aan de ontstoppingsverzekering. Bij deelname wordt de ontstopping binnen 24 uur verholpen. Wilt u gebruik maken van dit aanbod vul dan het deelnameformulier in of neem contact op met Dunavie via info@dunavie.nl of (071) 820 08 00.

Vanaf 1 maart 2016 meldt u rioolverstoppingen niet bij Dunavie maar rechtstreeks aan Riool.nl via telefoonnummer (085) 273 76 40.

Belangrijk: de ontstopping verloopt volledig via Riool.nl. U ontvangt daarom geen vergoeding als u het riool zelf ontstopt of dit door een ander bedrijf laat ontstoppen.

Inboedelverzekering
Hiermee verzekert u zich tegen schade aan uw inboedel, zoals vloerbedekking en meubelstukken. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door brand, storm, lekkage of inbraak. Waartegen u bent verzekerd, is afhankelijk van de polis die u afsluit. Wij adviseren u een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. Denkt u er aan bij het afsluiten van uw inboedelverzekering om het zogenaamde ‘huurdersbelang’ mee te verzekeren.

Uw wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering)
Wij adviseren u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U bent dan verzekerd tegen (niet- opzettelijke) schade die door uw toedoen aan de eigendommen van anderen ontstaat. U kunt meer informatie opvragen bij een verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij.

Schade altijd melden
Mocht u met een inbraak- brand- of stormschade worden geconfronteerd, meld dit dan ook direct aan ons. Ook al is de schade nog zo klein. Soms accepteert uw eigen verzekeringsmaatschappij een bepaalde schade niet, omdat deze volgens uw verzekeraar voor rekening van de huiseigenaar is. Wanneer u dit pas na enkele weken bij ons meldt, wordt het moeilijk de schade te verhalen bij onze verzekering.