Indienen reparatieverzoek

Als er iets kapot is in uw woning, wilt u dat uiteraard zo snel mogelijk gerepareerd hebben. Snel en gemakkelijk uw woonzaken regelen via ons huurderportaal. Ook het indienen van een reparatieverzoek doet u via ons huurderportaal "Mijn Dunavie". Via de button komt u meteen op het inlogscherm om uw reparatieverzoek in te dienen.

Bent u uw inloggegevens kwijt, neemt u dan telefonisch contact met ons op voor nieuwe inloggevens.

Een andere manier is uw reparatieverzoek telefonisch aan ons te melden. U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer (071) 820 08 00. Ook bij spoedeisende storingen buiten kantooruren kunt u dit telefoonnummer bellen.

Handige telefoonnummers

Klachten cv-installatie

Heeft u een storing aan uw cv-installatie:
Firma Lievers bereikbaar via telefoonnummer: (070) 386 12 14
Energiewacht bereikbaar via telefoonnummer 0800-0388
De sticker in uw meterkast of verwarmingsketel geeft aan welke installateur u kunt bellen.

 

Rioolverstopping

Met ingang van 1 maart heeft Dunavie een contract afgesloten met het rioolbedrijf Riool.nl.
Betaalt u in uw huur voor het ontstoppingsfonds? Belt u dan direct met Riool.nl via
telefoonnummer (085) 273 76 40.

Woont u in een complex waar zowel huur- als koopwoningen zijn (VvE complex) dan neemt u contact op met
Riool.nl via telefoonnummer (071) 522 26 88.

Tips om verstoppingen te voorkomen
Een verstopte afvoer of riool is nooit leuk en komt vaak onverwachts. Wilt u weten wat u zelf kunt doen om een verstopping te voorkomen? Lees hierover dan meer op www.riool.nl/tipsvanriool

 

Glasschade

Betaalt u in uw huur voor de collectieve glasverzekering van Dunavie. Dan belt u bij glasschade met De Samenwerking via telefoonnummer (088) 032 23 77.

Neemt u geen deel aan de collectieve glasverzekering? Dan komen de kosten voor uw eigen rekening. Raadpleeg ook uw inboedelverzekering of u de kosten daar kunt verhalen.