Klussen

Bij Dunavie maakt u van uw huurwoning uw droomhuis! U kunt uw woning uiteraard naar uw eigen smaak inrichten, behangen en schilderen. Maar ook door grotere veranderingen uit te voeren, kunt u de woning helemaal aan uw wensen aanpassen. Voor een aantal veranderingen heeft u vooraf toestemming van Dunavie nodig. Wij denken graag met u mee.

Gaat het om de inrichting van uw woning (behangen en schilderen van binnenmuren), dan hoeft u van tevoren niet met ons te overleggen. Grotere (bouwkundige) veranderingen aan de woning moeten altijd in overleg met en na goedkeuring van Dunavie gebeuren. Neemt u altijd voordat u aan de klus begint en/of materialen gaat aanschaffen contact met ons op.

In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen:

Veranderingen waarvoor vooraf toestemming en overleg nodig is
Hoe vraagt u toestemming?
Welke voorwaarden zijn er?
Onderhoud
Heeft u hulp nodig bij het klussen?
Wat zijn de gevolgen als u de huur opzegt?
Tot slot nog een tip

Veranderingen waarvoor vooraf toestemming en overleg nodig is:

 • leggen van parket, laminaat en plavuizen;
 • aanbrengen van zonneschermen en dakramen;
 • plaatsen van een schotelantenne op een andere plaats dan op een standaard in uw achtertuin of op het balkon. Klikt u hier voor meer informatie over het plaatsen van een schotelantenne;
 • veranderingen in de indeling van de woning;
 • veranderingen aan de constructie van de woning;
 • plaatsen van een centrale verwarming, keuken, ligbad en open haard;
 • plaatsen of verwijderen van erfafscheidingen, bergingen/schuren en volières.

Hoe vraagt u toestemming?

U vraagt schriftelijk toestemming voor de zelf aangebrachte verandering (ZAV). Download hier het ZAV-formulier en het ZAV-formulier voor aanvragen van laminaat. U kunt het formulier ook telefonisch bij ons aanvragen of afhalen op kantoor. U ontvangt binnen drie weken een schriftelijke reactie of de door u gewenste verandering is toegestaan. In enkele gevallen geeft Dunavie toestemming onder voorbehoud. Dat betekent dat de uitgevoerde werkzaamheden door een opzichter worden gecontroleerd op onderstaande voorwaarden. Wanneer een en ander aan die eisen voldoet, krijgt u definitieve toestemming.

Welke voorwaarden zijn er?

Er is een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan om onder andere de veiligheid te kunnen waarborgen:

 • U heeft toestemming nodig van Dunavie. U vraagt de toestemming voor de verandering schriftelijk aan;
 • De verandering is bouwkundig verantwoord en voldoet aan de geldende eisen van de bouwverordening, Bouw- en Woningtoezicht, nutsbedrijven en de brandweer. Daarnaast moet de aanpassing voldoen aan de door Dunavie gestelde technische eisen. Per wooncomplex kunnen aanvullende voorwaarden gelden;
 • Indien een bouwvergunning noodzakelijk is, vraagt u die zelf aan;
 • De aanpassing vormt geen gevaar; de veiligheid blijft gewaarborgd;
 • De verandering veroorzaakt geen overlast en hinder voor omwonenden;
 • De verhuurbaarheid van de woning wordt niet in ongunstige zin beïnvloed;
 • Aanpassingen aan installaties laat u altijd uitvoeren door een erkend installateur of er moet een keuringsrapport overlegd worden;
 •  Alle uit de woningverandering voortkomende kosten en risico’s, zowel financieel als bouwkundig, zijn voor uw rekening.

Onderhoud

Als u schriftelijk toestemming heeft gekregen, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De onderhoudskosten zijn voor uw rekening.

Heeft u hulp nodig bij het klussen?

Wij adviseren u uiteraard graag bij het klussen. Ook kunnen wij u in contact brengen met een aannemer of installateur. In een aantal gevallen brengen wij op verzoek van een huurder zogenaamde comfortverbeteringen aan (zoals centrale verwarming en isolatieglas). Vanwege de forse investering die deze verbetering vraagt, heeft dit gevolgen voor de huur die u betaalt.

Wat zijn de gevolgen als u de huur opzegt?

U kunt bij het verlaten van de woning de door u zelfaangebrachte verandering altijd meenemen. Houdt u echter wel rekening mee dat u dan een gelijkwaardige voorziening terugplaatst. Als u bijvoorbeeld een keuken meeneemt bij het verlaten van de woning, dan plaatst u een keuken terug die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke keuken.

Overname door Dunavie

Als u besluit de zelfaangebrachte verandering in de woning te laten zitten, dan beoordeelt de opzichter de technische staat van de aanpassing tijdens de voorinspectie. Wanneer de aanpassing technisch in goede staat is en voldoet aan de eerder gestelde voorwaarden dan neemt Dunavie de aanpassing over. U ontvangt in een aantal gevallen een vergoeding van Dunavie voor die aanpassing. Uitzondering hierop is inbouwapparatuur in een keuken. Dunavie neemt geen inbouwapparatuur over en verstrekt hier dus ook geen vergoedingen voor. U kunt deze apparatuur ter overname aanbieden aan de opvolgende huurder.

Door u te herstellen

Een aantal veranderingen dient u bij het verlaten van de woning ongedaan te maken, tenzij de opvolgende huurder de verandering wil overnemen. Dunavie neemt deze veranderingen niet over, omdat het de verhuurbaarheid van de woning kan benadelen. U ontvangt dus ook geen vergoeding voor deze aanpassingen. Voorbeelden van deze veranderingen zijn onder andere: harde vloeren, kattenluik, verwijderen en/of plaatsen van wanden, zonnescherm, schotelantenne en buitendeur.

Hier leest u meer over de technische staat waarin u uw woning moet opleveren.

Ontvangt u een vergoeding?

Dunavie verstrekt voor een aantal veranderingen een vergoeding, wanneer u de woning verlaat. Uitgangspunt is dat de vergoeding moet kunnen worden terugverdiend in de huurprijs na uw vertrek uit de woning. Dit houdt in dat de door u aangebrachte verandering een kwaliteitsverhogend effect moet hebben. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer u isolatiemaatregelen heeft genomen of een C.V. heeft geplaatst. Andere voorwaarden voor het toekennen van een vergoeding is dat de verandering wel in goede staat van onderhoud moet zijn en aan de eerder gestelde voorwaarden moet voldoen.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de uitgangspunten van de huurprijswetgeving en afschrijvingstermijnen. U dient dan ook uw aankoopbewijs van uw verandering te bewaren. Indien u geen aankoopbewijs kunt overleggen, bepaalt Dunavie eenzijdig de resterende levensduur van de verandering en daarmee de hoogte van de vergoeding. Voor meer informatie over dit vergoedingssysteem, neemt u contact op met Dunavie.

Tip:

Tijdens het inrichten van de woning moeten vaak nog wat werkzaamheden plaatsvinden die overlast kunnen veroorzaken. Om deze overlast te beperken, is het verstandig met uw (toekomstige) buren afspraken te maken over de tijden van de werkzaamheden. Zorg ervoor dat u niet te lang achtereen lawaaiveroorzakende werkzaamheden uitvoert èn dat het na 22.00 uur rustig/stil is.