Huurtoeslag

Huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in uw kosten. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Het is de moeite waard om na te gaan of u huurtoeslag kunt krijgen. Op hoeveel huurtoeslag u kunt rekenen, hangt van verschillende dingen af. Zo telt mee of u alleen of met een partner of medebewoner woont, hoe oud u bent, hoeveel huur u betaalt en wat uw inkomen is. Alle informatie leest u op http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen.

Uw situatie verandert: let op!
Als er iets in uw situatie verandert, dan kan dat invloed hebben op uw recht op of hoogte van de huurtoeslag. Uw huur en uw inkomen zijn aan bepaalde grenzen gebonden die ieder jaar veranderen. Controleer jaarlijks of u nog in aanmerking komt voor huurtoeslag of dat de hoogte van de huurtoeslag die ontvangt nog klopt. U loopt anders het risico dat u huurtoeslag moet terugbetalen. Daarom is het zo belangrijk om wijzigingen direct te melden bij de Belastingdienst om te voorkomen dat u te weinig of te veel toeslag krijgt.

Zelf berekenen
Maak op proefberekening en kijk op hoeveel huurtoeslag u recht heeft. U heeft een aantal gegevens nodig zoals uw huurprijs, uw laatste inkomstenbelastingaangifte en bijbehorende (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan, dan kunt u recente jaaropgave of loonstrook gebruiken. Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of is er iemand anders met wie u samenleeft, dan is dat uw toeslagpartner. U heeft dan ook zijn of haar gegevens nodig. Datzelfde geldt de andere medebewoners (dat kunnen ook uw kinderen zijn) met een inkomen. Als u vervolgens alle vragen beantwoordt, berekent het systeem op basis van de ingegeven informatie of u huurtoeslag kunt krijgen.

Voor het aanvragen van huurtoeslag moet u bij de gemeente ingeschreven staan op het adres waarvoor u de aanvraag indient. U ontvangt de huurtoeslag van de Belastingdienst op uw bank- of girorekening. Het is niet mogelijk de huurtoeslag te verrekenen met uw maandelijkse huurbedrag bij Dunavie.

Aanvragen
Huurtoeslag vraagt u aan op http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen.