Huren, hoe werkt het?

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u onder andere de algemene huurvoorwaarden. Deze vermelden de rechten en plichten van de huurder (u) en verhuurder (wij). Naast het ondertekenen van de huurovereenkomst ondertekent u ook een verklaring van 'de staat' van de woning. U tekent deze verklaring bij de uitgifte van de sleutel, in de woning. Deze schriftelijke verklaring is onderdeel van de huurovereenkomst.

Eenmalig: overname van goederen

Wij kunnen ons voorstellen dat u, als nieuwe huurder, graag goederen, zoals vloerbedekking en gordijnen, van de vertrekkende huurder over wilt nemen. U legt samen met de vertrekkende huurder op een ‘overnameformulier’ vast welke goederen de nieuwe huurder u overneemt. De opzichter beoordeelt de overname. Samen met de overname neemt u dan ook de rechten en plichten behorende bij de overgenomen goederen over. U hoeft geen goederen over te nemen. Het kan zijn dat de vertrekkende huurder een financiële vergoeding voor de overname vraagt. Dit is en blijft altijd een afspraak tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder. U bent tot niets verplicht.

Maandelijks: kale huur, servicekosten, gas, water en elektra

De maandelijks verschuldigde huur bestaat uit de kale huur en een bedrag voor een aantal geleverde goederen en diensten: de servicekosten.

Kale huur

De kale huur is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de woning. Bij woningen onder de huurtoeslaggrens is de hoogte van de kale huur aan wettelijke regels gebonden. Het woningwaarderingsstelsel bepaalt de maximale huurprijs. Dit stelsel heeft de overheid ingevoerd om de huurprijzen af te stemmen op de kwaliteit van de woningen. De woning krijgt punten voor verschillende factoren, zoals de oppervlakte van de kamers, centrale verwarming en voorzieningen in de woonomgeving. De optelsom van die punten bepaalt de (wettelijke) maximale huurprijs. De huurprijs bij Dunavie ligt over het algemeen onder deze maximale huurprijs. Bij woningen boven de huurtoeslaggrens gelden andere regels en worden afspraken over de hoogte van de huur en de huurverhoging contractueel vastgelegd.

Servicekosten

Rondom uw huurwoning regelen wij allerlei zaken voor u. Servicekosten zijn kosten die u betaalt voor geleverde goederen en diensten. Deze goederen en diensten verschillen per woning. U kunt in uw huurovereenkomst opzoeken welke servicekosten u betaalt. Schoonmaak- en elektrakosten komen bijvoorbeeld alleen voor bij woningen met gemeenschappelijke ruimten, zoals galerij- of portiekflats.
Dunavie verstuurt jaarlijks de eindafrekening servicekosten. Bij deze afrekening vindt u een overzicht van de werkelijk gemaakte servicekosten van het afgelopen jaar. Zo is direct zichtbaar of het betaalde voorschot voldoende was. Soms kan het voorkomen dat u moet bij betalen of geld terugkrijgt.

Gas, elektra en water

U kunt zelf uw energieleverancier kiezen. Tijdens de sleuteluitgifte neemt u samen met ons de meterstanden op. U zorgt zelf voor de aanmelding van aansluiting gas, elektra en water.

Huur betalen

In de huurovereenkomst spreken wij met elkaar af dat u de huur vooraf betaalt, dus uiterlijk op de eerste dag van iedere maand. Daar zijn verschillende manieren voor. De makkelijkste manier is per automatische incasso. Dunavie schrijft uw huur op de eerste van de maand af. Meer informatie over huur betalen vindt u hier.

Huurcommissie

Bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs, de huurverhoging of de (afrekening) servicekosten, neem dan contact met ons op om dit te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die bemiddelt bij geschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs en servicekosten van huurwoningen. De huurcommissie is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 0800 488 72 43. Voordat de Huurcommissie een verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, brengen zij u een voorschot op de legeskosten in rekening. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

 

Lees meer over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten in de bijlage huurinformatie