Huur betalen

Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst ondertekend. Daarin hebben wij afgesproken dat u de huur vooraf en voor de eerste van de maand betaalt.

Hoe kunt u betalen?

  • Automatische incasso: de makkelijkste manier voor u is het betalen van de huur via de incassomachtiging. Hiermee hoeft u slechts éénmaal een handeling te verrichten, namelijk het afgeven van een machtiging. Het bedrag wordt op de eerste dag van de maand van uw rekening afgeschreven. U heeft er verder geen omkijken naar. Wijzigingen in de huur, zoals de jaarlijkse huurverhoging, voeren wij dan automatisch door.
  • Periodieke overschrijving: een andere mogelijkheid is dat u de bank machtigt tot een periodieke overschrijving. Huurwijzigingen dient u dan zelf bij de bank door te geven. U kunt de huur overmaken naar een van onze twee rekeningnummers: ABN AMRO NL06ABNA0240081951 of Rabobank NL73RABO0331809745.
  • Internetbankieren: u kunt de huur via internetbankieren maandelijks overmaken. Denkt u er aan dat u wijzigingen in de huur zelf moet aanpassen. 
  • Pinbetaling: u kunt de huur via pinbetaling op ons kantoor betalen. Vanwege uw en onze veiligheid is het niet mogelijk om contant te betalen. 

Ons betalingsbeleid
Als wij geen huurbetaling van u ontvangen en er is geen contact geweest, of u houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, dan hanteren wij strikte regels:

  • Wanneer wij uw betaling niet uiterlijk de eerste van de maand hebben ontvangen, ontvangt u van ons een aanmaning. 
  • Reageert u hier niet op , dan ontvangt u van ons een tweede brief. Hierin verzoeken wij u wederom om het huurbedrag direct aan ons te betalen. 
  • Doet u dat niet en neemt u geen contact met ons op, dan schakelen wij de deurwaarder in. De kosten die de deurwaarder maakt om de huur(achterstand) te incasseren komen voor uw rekening. 
  •  Wanneer u na inschakeling van de deurwaarder niet overgaat tot huurbetaling, is de uiterste consequentie huisuitzetting.

 Rechter
Wanneer alle pogingen om tot goede afspraken over de huurbetaling nergens toe leiden of afspraken worden niet nagekomen, blijft er voor ons geen andere mogelijkheid over dan bij de rechter een vonnis te vragen voor huisuitzetting. Alleen met een rechterlijke uitspraak kan worden overgegaan tot huisuitzetting. 

U bereikt Dunavie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer (071) 820 08 00. U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar wordt de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging per 1 juli vastgesteld. Uw individuele huurverhoging is afhankelijk van de huidige huurprijs, de doelgroep waarvoor de woning is bestemd en de streefhuur. Het huurverhogingvoorstel ontvangt u vóór 1 mei van ons.

Bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs, de huurverhoging of de (afrekening) servicekosten, neem dan contact met ons op om dit te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die bemiddelt bij geschillen tussen huurder en verhuurder over de huurprijs en servicekosten van huurwoningen. De huurcommissie is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 0800 488 72 43. Voordat de Huurcommissie een verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, brengen zij u een voorschot op de legeskosten in rekening. Meer informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.