Automatische machtiging

De makkelijkste manier voor u is het betalen van de huur via de incassomachtiging. U kunt deze machtiging downloaden en printen. Klik hier voor de machtiging. De volledig ingevulde en ondertekende machtiging stuurt u naar:
Dunavie, Antwoordnummer 14052, 2220 VB Katwijk.

Uw maandelijkse huur wordt dan op de eerste werkdag van iedere maand automatisch van uw rekening afgeschreven. De naam van de rekeninghouder moet overeenkomen met de naam op het huurcontract.

Afrekening servicekosten
Jaarlijks ontvangt u een afrekening servicekosten. Als u een machtiging heeft afgegeven schrijven wij de afrekening servicekosten automatisch van uw rekening af.
Als u het niet eens bent met een automatische afschrijving, dan kunt u binnen 60 dagen na de afschrijving uw bank opdracht geven het bedrag op uw rekening terug te storten.

Nieuw rekeningnummer?
Wijzigt uw rekeningnummer? Geef dit schriftelijk aan ons door. Graag ontvangen wij ook een kopie van uw identiteitsbewijs.