Resultaatafspraken

Duidelijke vastgelegde afspraken, ondersteund door feedback/monitoring vanuit managementrapportages, hebben twee voordelen:

  • Het leidt tot een zakelijke aanpak van sturing doordat goed inzicht ontstaat in de werkzaamhe-den die worden verricht, de producten die worden geleverd en de kosten hiervan;
  • Het feedbackmechanisme van bijsturing op basis van managementrapportages kan voorko-men dat onderdelen te zelfstandig gaan opereren. Hierdoor kan blijvend sturing worden gegeven.