Sturing op de organisatie

Op basis van de visie op de medewerker en de visie op management heeft Dunavie voor de sturing op de organisatie de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie;
  • Sturen op hoofdlijnen;
  • Sturing op kwaliteit en op geleverde prestatie (outputsturing);
  • Duidelijke verantwoordelijkheidslijnen tussen niveaus;
  • Het gaat om mensen.

Planning & control, plannen, contracten et cetera zijn geen doel op zich, maar middelen die ingezet worden om invulling te geven aan deze wijze van sturing in de nieuwe organisatie. Instrumenten moeten bijdragen aan, onder andere:

  • Verduidelijking/concretisering van de visie;
  • Maken van afspraken;
  • (bij)sturing;
  • Verantwoording.

Voorkomen wordt dat een ingewikkeld systeem zonder toegevoegde waarde wordt opgezet.