Het management

Kerntaak van het management is het creëren van condities waaronder de medewerkers hun verantwoordelijkheid waar kunnen maken. In deze visie is het management verantwoordelijk voor:

  • Het bevorderen en bewaken van de eenheid van het beleid;
  • Het concretiseren van doelen en resultaten in concrete/herkenbare opdrachten/taakstellingen (en daarover afspraken maken);
  • Realisatie van de noodzakelijke faciliteiten (personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, huisvesting);
  • ‘Coaching on the job’ mede gericht op de taakuitvoering en ontwikkeling van de medewerker;
  • Bewaken van voortgang en waar nodig aanvullende maatregelen/ondersteuning realiseren.

Deze verantwoordelijkheden vereisen dat de manager zichzelf vooral een faciliterende en coachende rol aanmeet. Hij/zij zorgt ervoor dat de medewerkers kunnen beschikken over de middelen en vaardigheden om hun verantwoordelijkheid waar te maken. De manager helpt de medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Medewerkers mogen van hun leidinggevende verwachten dat hij/zij hen stimuleert bij hun persoonlijke ontwikkeling. Van medewerkers wordt daarbij verwacht dat zij ook zelf het initiatief hiertoe nemen.

Een manager beschikt over vakinhoudelijke kennis, maar bovenal over goede leidinggevende/management vaardigheden. Hij/zij is in staat om medewerkers te faciliteren en te coachen, beschikt over een politiek-bestuurlijke sensitiviteit en is mens- en oplossingsgericht. Zelf is de manager in de regel geen ‘dossierhouder’. Dit is neergelegd bij medewerkers. Dit sluit aan bij het geformuleerde uitgangspunt om de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te situeren.