Bedrijfscultuur

Dunavie streeft naar een organisatiecultuur waarin openheid, zelfreflectie en eerlijkheid centraal staan. Dunavie is een positieve organisatie met de blik gericht op buiten. Deskundigheid, durf en plezier in het werk staan centraal. Samenwerking en teamgevoel zijn daarbij essentieel; medewerkers helpen elkaar waar dat kan. Typerend voor de organisatiecultuur van Dunavie is daarnaast dat het een ‘lerende organisatie’ is. De opstelling van de organisatie is open en op ‘leren’ gericht. Initiatief van medewerkers wordt gewaardeerd en gestimuleerd. De organisatie stimuleert en ondersteunt de gestructureerde uitwisseling en borging van kennis en informatie.