Rooster van aftreden

De RvC bestaat conform de statuten van Dunavie uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.
De statutair vastgelegde benoemingsperiode is maximaal 4 jaar. De maximale zittingstermijn is 8 jaar (2x 4 jaar).  

Naam Benoemd per Herbenoembaar per Max. zittingstermijn
Mw. Ir. M.J.M. Linssen 27-04-2011 26-04-2019
Dhr. M. Souverijn AA 01-04-2012 30-06-2020
Mw. Mr. T.G. van Beek 01-01-2015 31-12-2018
Dhr. Drs. G.J.W. Coppus 01-01-2015 31-12-2018
Mw. J.M.M. Janzen 01-09-2016 31-08-2020

Mevrouw M.J.M. Linssen en mevrouw J.M.M. Janzen zijn voor benoeming voorgedragen door huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.