< Terug naar overzicht

Feestelijke opening beschermende woonvorm Eleos in Katwijk

12-04-2012

Woensdag 11 april was het dan eindelijk zo ver: de officiële, feestelijke opening van de nieuwe beschermende woonvorm van Eleos in Katwijk. Woningcorporatie Dunavie heeft de afgelopen maanden het complex aan de Mgr. Bekkersstraat in Katwijk intensief gerenoveerd om deze nieuwe woonvorm van Eleos mogelijk te maken. De eerste bewoners hebben inmiddels hun woning betrokken. De hoogste tijd voor een feestelijke bijeenkomst en een open huis.

Programma
De officiële opening startte met een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Katwijk. Bewoners, vertegenwoordigers van burgerlijke en kerkelijke gemeente, Dunavie en Eleos leverden een bijdrage. Daarna vond in de beschermende woonvorm de officiële openingshandeling plaats. Bewoner Lukas Pool onthulde samen met wethouder Mostert de nieuwe naam van de woonvorm: De Reling. Daarna was het mogelijk om de woningen van binnen te bekijken en kennis te maken met bewoners en medewerkers. Eleos en Dunavie kijken terug op een geslaagde middag.

Beschermd wonen bij Eleos
Bij een beschermende woonvorm van Eleos wonen mensen voor wie zelfstandig wonen (tijdelijk) niet mogelijk is vanwege psychosociale of psychiatrische problemen. Bewoners krijgen begeleiding bij het omgaan met hun problemen, bevorderen van hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij. Bij de woonvorm wordt ook laagdrempelige dagbesteding aangeboden. Naast de woonvorm in Katwijk heeft Eleos nog tien woonvormen voor volwassenen en drie woonvormen voor jongeren. Eleos is een landelijk werkende GGZ-instelling met een christelijke identiteit. Meer informatie over Eleos is te vinden op www.eleos.nl.

Betrokkenheid Dunavie
De gemeente Katwijk heeft in het verleden Eleos benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken om in Katwijk een beschermende woonvorm te starten. Eleos heeft deze huisvestigingsvraag daarop bij Dunavie neergelegd. Dunavie biedt namelijk vooral woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Het complex aan de Mgr. Bekkersstraat bood de kans om de beschermende woonvorm van Eleos ook in Katwijk te realiseren. Het complex bestaat namelijk uit twee woonblokken. Een woonblok met tweeëntwintig woningen en een woonblok met acht woningen. In het blok met tweeëntwintig woningen zijn de entree en galerijen vernieuwd en is er een lift geplaatst, zodat deze woningen ook voor senioren geschikt zijn. In het woonblok met acht woningen is de beschermende woonvorm van Eleos. Er zijn drie zelfstandige appartementen, vijf studio’s en zeven zit/slaapkamers gerealiseerd.
< Terug naar overzicht