< Terug naar overzicht

Dunavie reikt sleutels uit aan Eleos

25-01-2012

Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zo ver. Na maanden renoveren waren de werkzaamheden afgerond en kon projectleider vastgoed Arnout Olde (Dunavie) de sleutels overdragen aan locatiemanager Ria van de Leer (Eleos). Eleos gaat de woningen nu verder aanpassen en inrichten. En verwacht dit voorjaar haar deuren te kunnen openen voor de nieuwe bewoners.

Werkzaamheden complex Mgr. Bekkersstraat
Het complex bestaat in totaal uit dertig woningen. TweeŽntwintig woningen worden meer toegankelijk gemaakt voor de doelgroep senioren door het plaatsen van onder andere een lift. Deze werkzaamheden verwachten wij deze maand af te ronden. De acht woningen, die samen een woonblok vormen, zijn samengevoegd tot grotere woningen met een nieuwe woonvorm: beschermd wonen.

Beschermd wonen Eleos
Voor mensen met psychische problematiek, door bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, een hersenbeschadiging of andere oorzaken, is het soms moeilijk om helemaal zelfstandig te wonen. Wonen met begeleiding kan dan een oplossing bieden. Samen met Eleos realiseert Dunavie het beschermd woonproject in de Mgr. Bekkersstraat. Eleos is een instelling voor Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg. Bewoners krijgen op maat persoonlijke begeleiding om zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijke leven in stand te houden of te bevorderen. Op basis van hun eigen mogelijkheden wordt met de bewoner een begeleidingsplan opgesteld. Sommige bewoners kunnen na verloop van tijd weer buiten de woonvorm gaan wonen. Anderen wonen permanent in de woonvorm, met meer of minder begeleiding.

Waarom ook al weer in dit complex?
De gemeente Katwijk heeft in het verleden Eleos benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken om deze zorg ook in Katwijk voor Katwijkers te verlenen. Eleos heeft deze huisvestigingsvraag daarop bij Dunavie (voorheen SpiritWonen) neergelegd. Dunavie biedt namelijk vooral woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Het woonblok aan de Mgr. Bekkersstraat biedt een kans om deze woonvorm ook in Katwijk te realiseren. Deze doelgroep ontwikkelt zich namelijk erg goed in een gewone wijk met een prettige woonsfeer. Dit is gebaseerd op de ervaringen van de andere woonprojecten van Eleos elders in het land. Zo kunnen bewoners deel blijven nemen aan het maatschappelijke leven.

< Terug naar overzicht