< Terug naar overzicht

Dunavie ligt op koers en presteert goed!

23-01-2012

Dunavie is nog een jonge organisatie en ontstaan uit een fusie. Met de fusie tussen KBV en SpiritWonen hadden wij een aantal doelstellingen voor ogen. Ruim een jaar na de organisatorische fusie was het een mooi moment om te laten onderzoeken of we op de goede weg zijn en wat de ervaringen zijn van onze huurders en relaties.


Klanttevredenheidsonderzoek
In het najaar van 2011 hebben wij twee onderzoeken laten doen. Allereerst een klanttevredenheidsonderzoek onder een deel van onze huurders op drie belangrijke processsen: betrekken woning, verhuizen en reparatieverzoek. We scoren met een gemiddelde van 7,4 (7,2 in 2009) goed op deze drie klantprocessen. De klanten zijn tevreden over de zaken die wij hen hebben gevraagd in het onderzoek. De verbeterpunten die er zijn, hadden we grotendeels zelf ook al gesignaleerd. En we hebben daar al verschillende verbeteracties op ingezet om deze punten te verbeteren.†Klik hier voor een samenvatting van de rapportage.†

Visitatie
Daarnaast hebben we een visitatie uit laten voeren. Een visitatie is een officieel en onafhankelijk onderzoek. Woningcorporaties laten dit onderzoek uitvoeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over hun maatschappelijk presteren en om van de uitkomsten te leren. De eindconclusie is dat Dunavie het goed doet en ruim voldoende presteert. Eindoordeel: 7,0. Na ruim een jaar na de organisatorische fusie is dit een prima resultaat. In dit onderzoek zijn ook de ervaringen van onze relaties meegenomen zoals de gemeente Katwijk en bijvoorbeeld zorgpartijen.

Volgens externe relaties
De externe relaties herkennen dat Dunavie na de fusie professioneler is geworden. Dunavie wordt omschreven als een maatschappelijke en meedenkende woningcorporatie. En als een degelijke organisatie. Er wordt een stijgende lijn geconstateerd en de relaties zijn van mening dat Dunavie zich met de goede dingen bezig houdt. De ambities van Dunavie zijn herkenbaar, maar worden soms als voorzichtig omschreven. De prestaties van Dunavie komen over het algemeen overeen met de opgaven. Zorg en starters komen terug als themaís waar meer aandacht naar uit zou mogen gaan.

Klik hier voor een samenvatting van de rapportage van de visitatie.


Aanbevelingen
We doen het goed. En natuurlijk kan het altijd beter. Daarom gaan wij zeker aan de slag met de aanbevelingen uit beide onderzoeken.

< Terug naar overzicht