< Terug naar overzicht

Dunavie koopt 38 woningen aan op terrein Zeehospitium in Katwijk

30-06-2011

Directeur-bestuurder Alfred Busser van Dunavie en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Amsterdamse woningstichting Rochdale René Grotendorst ondertekenden donderdag 30 juni de koopovereenkomst.

Hiermee is de aankoop van 12 zogenaamde ADL (Algemeen Dagelijkse Levensbehoefte) woningen -verhuurd aan Stichting Raamwerk- en 26 vrije sector huurwoningen op het terrein van het Zeehospitium in Katwijk een feit. De daadwerkelijke overdracht vindt naar verwachting plaats op 1 oktober 2011.

Toegevoegde waarde
De aankoop van deze woningen sluit goed aan bij de vastgoedstrategie die Dunavie eind 2010 heeft vastgesteld. De ADL woningen zijn bestemd voor de bijzondere doelgroep en worden verhuurd aan Stichting Het Raamwerk. Het Raamwerk biedt jongeren en volwassenen tot circa 55 jaar, met een lichamelijke en/of meervoudige beperking, ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg.

Door de nieuwe Europese regels, die gelden vanaf 1 januari 2011, komen woningzoekenden met een inkomen boven € 33.614 per jaar bijna niet meer in aanmerking voor een woning met een huur tot € 652 per maand (huurtoeslaggrens). Woningzoekenden met een inkomen boven € 39.000 per jaar zijn aangewezen op een koopwoning of huren in de vrije sector. De nieuw aangekochte vrije sector woningen met lift zijn zeer geschikt voor deze doelgroepen.

Huidige huurders
Voor de huidige huurders verandert er vooralsnog niets. Zij zijn inmiddels schriftelijk van de aankoop op de hoogte gesteld.

Honderd jaar geschiedenis
Ruim honderd jaar geleden was het Zeehospitium een sanatorium voor kinderen die aan tuberculose leden. Het complex groeide uit tot een revalidatieorganisatie voor mensen met lichamelijke of meervoudige beperkingen. Door de jaren heen is er veel veranderd. In het 'Zeehos' wonen nog steeds cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen. Maar er is een groot verschil met vroeger: de cliënten wonen niet meer op een instellingsterrein. Sinds april 2008 is het terrein van het Zeehospitium een gewone, voor iedereen toegankelijke wijk in Katwijk.

< Terug naar overzicht