< Terug naar overzicht

Ondertekening prestatieafspraken Dunavie - gemeente Katwijk

09-05-2011

Maandag 9 mei ondertekenden Alfred Busser, directeur-bestuurder Dunavie, en wethouder Willem van Duijn - onder toeziend oog van Cees Oostindie van Huurdersbelangen de Duinstreek - de Prestatieafspraken Katwijk 2011-2014.

Intensieve samenwerking
Samen optrekken betekent sneller kunnen voldoen aan de behoefte van de woningmarkt. De gemeente Katwijk ziet Dunavie als belangrijke partner bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties in Katwijk. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat intensieve samenwerking de beste manier is om lokale en regionale woonvraagstukken aan te pakken. Zoals de startersproblematiek en voldoende toegankelijke woningen voor ouderen. Ieder vanuit de eigen taak en verantwoordelijkheid.

Kwaliteitsverhoging en variatie
Deze samenwerking moet leiden tot kwaliteitsverhoging en meer variatie in het woningaanbod. Ook mensen die op de woningmarkt soms in een kwetsbare positie verkeren, hebben hier profijt van. De gemeente Katwijk en Dunavie vinden het wenselijk dat Dunavie een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg. Om sociale huurwoningen te realiseren, herstructurering van bestaande woonwijken mogelijk te maken en om breder betrokken te zijn bij de ontwikkeling van deze locatie.

Gezamenlijke koers
De gemeente Katwijk en Dunavie willen een zo groot mogelijk aanbod van goede woonruimte, bruikbaar en bereikbaar voor iedereen. Voor mensen met of zonder lichamelijke beperking, ongeacht hun financiële draagkracht, leeftijd of gezinssamenstelling. De woonvisie van de gemeente Katwijk en de vastgoedstrategie van Dunavie vormen de inhoudelijke basis voor de afspraken. Gemeente en corporatie benadrukken met het ondertekenen van de prestatieafspraken dat zij overeenstemming hebben over de te volgen koers voor de periode 2011-2014.  Klik hier voor de prestatieafspraken.

 

Vlnr.: Wethouder Willem van Duijn, Cees Oostindie van Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek en Alfred Busser directeur-bestuurder van Dunavie zijn opgetogen over de prestatieafspraken die gemeente Katwijk en Dunavie samen hebben gemaakt.

< Terug naar overzicht