< Terug naar overzicht

Nieuwsbericht: Nieuwe woonvorm in Mgr. Bekkersstraat 47 t/m 61 in Katwijk

26-10-2010

Aan de dertig woningen in de Mgr. Bekkersstraat wordt groot onderhoud gepleegd. Tweeëntwintig woningen worden meer toegankelijk gemaakt voor de doelgroep senioren. De acht woningen, die samen een woonblok vormen, worden samengevoegd tot grotere woningen met een nieuwe woonvorm: beschermd wonen.

Beschermd wonen
Voor mensen met psychische problematiek, door bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, een hersenbeschadiging of andere oorzaken, is het soms moeilijk om helemaal zelfstandig te wonen. Wonen met begeleiding kan dan een oplossing bieden. Samen met Eleos realiseert Dunavie het beschermd woonproject in de Mgr. Bekkersstraat. Eleos is een instelling voor Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg. Bewoners krijgen op maat persoonlijke begeleiding om zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijke leven in stand te houden of te bevorderen. Op basis van hun eigen mogelijkheden wordt met de bewoner een begeleidingsplan opgesteld. Sommige bewoners kunnen na verloop van tijd weer buiten de woonvorm gaan wonen. Anderen wonen permanent in de woonvorm, met meer of minder begeleiding.

Waarom in dit complex?
De gemeente Katwijk heeft in het verleden Eleos benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken om deze zorg ook in Katwijk voor Katwijkers te verlenen. Eleos heeft deze huisvestigingsvraag daarop bij Dunavie (voorheen SpiritWonen) neergelegd. Dunavie biedt namelijk vooral woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Het woonblok aan de Mgr. Bekkersstraat biedt een kans om deze woonvorm ook in Katwijk te realiseren. Deze doelgroep ontwikkelt zich namelijk erg goed in een gewone wijk met een prettige woonsfeer. Dit is gebaseerd op de ervaringen van de andere woonprojecten van Eleos elders in het land. Zo kunnen bewoners deel blijven nemen aan het maatschappelijke leven.

Planning
De verwachting is dat de werkzaamheden in het woonblok voor het begeleid woonproject in het eerste kwartaal van 2011 starten. De eerste bewoner wordt in september 2011 verwelkomd.

Informatievoorziening
Op maandagavond 25 oktober 2010 organiseerden Dunavie en Eleos een informatieavond om de direct omwonenden en direct betrokkenen te informeren. De avond is druk bezocht. In een presentatie is de woonvorm toegelicht en hebben wij uitgelegd waarom wij voor deze locatie hebben gekozen en wat dit voor de buurt betekent. Ook waren er twee bewoners van een soortgelijke woonvorm uit Gouda aanwezig samen met een begeleider en hun directe buren. De bezoekers hadden zo de mogelijkheid hun vragen aan de ervaringsdeskundigen te stellen en kennis te maken met de doelgroep. Via nieuwsbrieven en onze website houden wij ge´nteresseerden op de hoogte. Daarnaast betrekken wij de buurt bij de verdere implementatie van deze woonvorm in de wijk.

< Terug naar overzicht