< Terug naar overzicht

Katwijkse spoedzoekers vragen snelle oplossing

17-07-2017

Het tijdelijke initiatief voor de Duinvallei van woningcorporatie Dunavie, gesteund door de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ om twintig zelfstandige woonunits te bouwen voor Katwijkse spoedzoekers is afgewezen door het Q-team.

Dat advies is overgenomen door het College van B&W van de gemeente Katwijk. Diverse argumenten lagen hieraan ten grondslag. De vraag waarom de inzet voor deze spoedzoekers bij de schitterende, vele andere tijdelijke initiatieven terecht is gekomen wordt hier door Alfred Busser, directeur-bestuurder Dunavie, en Cees Oostindie voorzitter van de SHD, uitgelegd.

Busser: "Wij hebben net als iedereen een businessplan ingediend. Het Q-team zag in ons plan echter een minimale toegevoegde waarde voor de Duinvallei, weinig sociale interactie vanuit de toekomstige bewoners door de relatief korte woontermijnen en op innovatie en duurzaamheid werden we ook negatief beoordeeld. Het is jammer omdat het juist zo’n goede en snelle oplossing was voor een nijpend probleem."

Sprookje van de spoedzoekers
Het advies van het Q-team gaf duidelijk aan dat alle tijdelijke initiatieven met een woonfunctie op weinig draagvlak onder direct omwonenden hoefden te rekenen. Mogelijk was het Collegebesluit voor huisvesting van spoedzoekers, waar Dunavie voor was benaderd, wel de hoofdreden. Tijdens de campagne voor het indienen van tijdelijke initiatieven reserveerde het College zelf in dezelfde Duinvallei een oppervlakte voor huisvesting van spoedzoekers. Oostindie: "Ik blijf dit echt ongelofelijk vinden wat het College heeft bewogen om op dat moment met de kreet "spoedzoekers" de media in te gaan. Waarom niet een half jaar eerder die oppervlakte buiten deze campagne houden en het plan als een apart Collegevoorstel bespreken en dan allereerst met omwonenden? Nu was dit plan van Dunavie, gesteund door de SHD, al besmet bij aanvang. En wie zijn er nu de dupe...die inwoners die met spoed een tijdelijke sociale huurwoning zoeken."

Dunavie en SHD in de startblokken
Het Q-team adviseerde het College dat als er oppervlakte in de Duinvallei overblijft, deze niet toe te delen aan het initiatief van Dunavie omdat het funest zou zijn voor de afronding van het mooie traject. Busser: "We zagen het samen met de SHD als een prachtige uitdaging om als corporatie deze doelgroep met twintig nu zelfstandige woonunits te kunnen helpen. Er was zelfs al over het beheer nagedacht. Met het plan voor de Duinvallei stonden we klaar voor deze doelgroep die tussen wal en schip valt. Dunavie is weinig optimistisch over de door het College gegeven alternatieve locatie Baljuwplein. Het gaat op die locatie met het proces nog jaren duren om dat te realiseren. Terwijl er nu een snel te realiseren alternatief ligt in de Duinvallei, waar voldoende ruimte is voor dit initiatief."
< Terug naar overzicht