< Terug naar overzicht

Wat vindt u van uw corporatie?

30-05-2017

Neem deel aan het onderzoek en geef uw mening.

Dunavie neemt deel aan een imago-onderzoek onder huurders. Het onderzoek, waarin gevraagd wordt naar uw mening over uw woningcorporatie, wordt uitgevoerd door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) namens Aedes (de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland). Met dit onderzoek willen we samen met Aedes inzichtelijk maken hoe het staat met transparantie en het vertrouwen van huurders, diverse stakeholders en het brede publiek. Het onderzoek wordt uitgezet bij meerdere corporaties in het land en geeft een sector breed beeld. Op 5 juni ontvangt een groot deel van onze huurders een online vragenlijst. Mocht u de vragenlijst ontvangen, dan nodigen wij u uit hem in te vullen.

Wat kunt u verwachten?
5 juni 2017: huuders ontvangen uitnodiging voor deelname onderzoek
12 juni 2017: huurders ontvangen herinneringsuitnodiging
23 juni 2017: sluitingsdatum onderzoek

U doet toch mee?
< Terug naar overzicht