< Terug naar overzicht

Pilot ‘Woonlastenfonds’ biedt maatwerk bij inkomensdaling

02-06-2015

Vanaf 1 augustus 2015 start de gemeente Katwijk, samen met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) en Dunavie, de pilot ‘Woonlastenfonds’. Hiermee willen zij huurders die met een onverwachte inkomensdaling te maken hebben, tijdelijk ondersteunen met een geldelijke bijdrage voor een periode van maximaal 6 tot 9 maanden.

Pilot
Door baanverlies, scheiding of arbeidsongeschiktheid kunnen mensen onverwachts te maken hebben met een sterke inkomensdaling, terwijl hun lasten hetzelfde blijven. Om deze groep mensen te helpen wat meer balans te krijgen tussen hun inkomsten en uitgaven is het ‘Woonlastenfonds’ in het leven geroepen. Het kan voor hen net een overbrugging naar herstel betekenen. Het fonds is een tijdelijke ondersteuning waarbij de gemeente, SHD en Dunavie mensen willen helpen, die door onvoorziene omstandigheden in de financiële problemen zijn gekomen door maatwerk te bieden. Dat kan onder meer door hen te ondersteunen bij het aanvragen van toeslagen, het verhuizen naar een goedkopere woning of hen te leren budgetteren waardoor ze hun uitgaven beter kunnen aanpassen.

Samenwerking
Het voorstel voor de pilot ‘Woonlastenfonds’ is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Huurdersbelangen Duinstreek (SHD) en Dunavie. Cees Oostindie: “Het is de bedoeling dat we deze pilot 1 jaar de tijd geven. We monitoren de uitvoering en halverwege 2016 evalueren we deze pilot, waarna we besluiten of deze succesvol genoeg is om door te gaan.” Voor de uitvoering van het fonds is in eerste instantie een bedrag van 150.000 euro vrijgemaakt.

Informatie
Meer informatie over deze pilot of wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met Arjan Westerneng van de gemeente Katwijk, mail a.westerneng@katwijk.nl.

< Terug naar overzicht