< Terug naar overzicht

Nieuwe start voor complexen Dunavie in Hoornes Noord Oost

10-03-2015

Dunavie heeft besloten de drie flats aan de Hoorneslaan in Katwijk te slopen. Het gaat om drie flats (bouwjaar 1967) aan de Hoorneslaan 402 tot en met 592 met bijbehorende matige (woon)kwaliteit. Na de sloop bouwt Dunavie op deze locatie circa 83 nieuwbouw sociale huurappartementen met lift.

Waarom nieuwbouw?
Dunavie heeft de ambitie haar bezit te verjongen door kwalitatief goede, energiezuinige en goed toegankelijke woningen nieuw te bouwen. Nieuwbouw is in de gemeente Katwijk op een beperkt aantal locaties mogelijk. De Hoorneslaan biedt deze mogelijkheid. Met de bouw van circa 83 sociale, energiezuinige en goed toegankelijke huurappartementen met lift op deze locatie, rondt Dunavie haar vernieuwingsopgave voor de Hoorneslaan af.
Renovatie van deze woningen is geen optie. Een renovatie brengt hoge kosten met zich mee en belangrijke knelpunten, zoals de gehorigheid, klein woonoppervlak en het ontbreken van een lift, worden hiermee niet weggenomen. Door sloop met vervangende nieuwbouw op deze locatie is Dunavie voorbereid op de toekomst.

Proces
Dunavie heeft haar plannen voorgelegd aan de gemeente Katwijk. Het College van B&W heeft ingestemd met de sloop en nieuwbouw op deze locatie. De sloop van de woningen staat gepland voor begin 2017. Daarna start de nieuwbouw. De komende tijd werkt Dunavie verder aan de concretisering van de nieuwbouwplannen.

Bewoners persoonlijk geïnformeerd
De bewoners zijn maandag 9 maart 2015 door medewerkers van Dunavie persoonlijk geïnformeerd over dit besluit. Dezelfde avond vond er ook een bijeenkomst voor bewoners plaats om hun vragen te stellen. Voor diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn, organiseert Dunavie nog een informatiebijeenkomst. Daarnaast gaan medewerkers van Dunavie in maart en april op huisbezoek bij de bewoners om alle vragen te beantwoorden en het vervolgtraject te bespreken.
< Terug naar overzicht