< Terug naar overzicht

De waarde(n) van onze samenwerking

08-01-2015

Dunavie en Stichting Huurdersbelangen ‘De Duinstreek’ leggen samenwerking vast in negen waarden, zonder papieren overeenkomst.

Donderdag 8 januari, tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van Stichting Huurdersbelangen ‘De Duinstreek’ (SHD), onthulden Cees Oostindie en Alfred Busser een canvas met daarop de negen waarden van hun samenwerking. Oostindie, voorzitter van de SHD, is enthousiast over de manier waarop de samenwerking met Dunavie in het vat is gegoten. “Het was een heel proces, maar dit is een prettige basis die past bij waar we de afgelopen jaren naartoe hebben gewerkt”. Ook Alfred Busser, directeur-bestuurder van Dunavie, is trots op het resultaat. “Deze waarden zijn belangrijker dan een papieren samenwerkingsovereenkomst en de zogenaamde kruisjeslijst”.

Vertrouwen als basis

Na de fusie van SpiritWonen en de KBV tot Dunavie kwam de samenwerking met de eveneens gefuseerde huurdersorganisatie SHD hoog op de agenda te staan. In 2011 is daarom gestart met een traject om deze samenwerking vorm te geven. Een klankbordgroep met medewerkers van beide organisatie concludeerde al snel dat het begrip vertrouwen het belangrijkste onderwerp was. En vertrouwen opbouwen, kost tijd. Dat hebben we gedaan door een tweetal projecten samen uit te voeren. Die verliepen succesvol en daarmee groeide het vertrouwen.

Negen waarden

In oktober 2013 werd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van bestuursleden van de SHD en medewerkers van Dunavie een begin gemaakt met de bespreking van thema’s waarbij samenwerking een rol speelde. Er bleek behoefte te zijn aan een alternatieve vorm om deze thema’s voor het voetlicht te brengen. De negen waarden werden omgezet in tekeningen die uitbeelden wat er nodig is om goed samen te kunnen werken. Die geven zo goed weer wat de samenwerking tussen Dunavie en de SHD inhoudt dat betrokkenen zeggen geen overeenkomst nodig te hebben.

Samen werken aan concrete zaken is van doorslaggevend belang gebleken omdat direct kan worden bijgestuurd. Dat vraagt om lef van beide partijen maar met ‘de waarde(n) van onze samenwerking’ moet dat zeker lukken.

< Terug naar overzicht