< Terug naar overzicht

Inwoners gemeente Katwijk voorrang bij huurwoningen Haven fase 3

07-11-2014

De nieuwe regionale huisvestingsverordening stelt gemeenten in de gelegenheid aanvullende voorwaarden te stellen bij de verhuring van sociale huurwoningen, het zogenaamde "lokaal maatwerk".

In april 2014 heeft de gemeente Katwijk besloten om in 2014 alleen bij nieuwbouwprojecten lokaal maatwerk toe te passen. Daardoor kregen huurders van Dunavie voorrang bij de nieuwbouwprojecten 't Duyfrak en Westerhaghe.

Het College heeft, naar aanleiding van de ervaringen met deze projecten op 4 november 2014 besloten om bij de zestien huurappartementen in Haven fase 3 niet alleen huurders van Dunavie een voorrangspositie te geven, maar alle inwoners van Katwijk.

Wat betekent dit voor Katwijk?

Van 10 tot en met 23 november 2014 staan de zestien sociale huurappartementen (huurprijs € 675,48 exclusief servicekosten) op WoningNet. Inwoners van de gemeente Katwijk krijgen bij de eerste aanbieding voorrang bij de toewijzing. Binnen deze groep geldt de volgende volgorde:

  • Huurders Dunavie, kern Katwijk (voormalige gemeentegrens)
  • Huurders Dunavie, kernen Rijnsburg en Valkenburg
  • Overige inwoners van de gemeente Katwijk

Daarna vindt toewijzing plaats aan overige woningzoekenden. Binnen de groep kandidaten die voorrang krijgt, geldt de inschrijfduur als toewijzingscriterium.

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) is altijd warm voorstander geweest van lokaal maatwerk. "Wij vinden dit een belangrijk onderwerp en dringen er ook op aan dat de gemeente en Dunavie gebruik maken van deze mogelijkheid, aldus Cees Oostindie, voorzitter van de SHD.

Toetsing
De inzet van lokaal maatwerk wordt jaarlijks opnieuw bekeken en geëvalueerd. Met de inwerkingtreding van de Huisvestingswet per 1 januari 2015 zal lokaal maatwerk een andere dimensie krijgen. Het is dan nog steeds mogelijk om voorrang te geven aan een bepaalde groep woningzoekenden, alleen zullen de regels strenger zijn. De gemeente moet eerst aantonen dat er sprake is van schaarste die zonder sturing leidt tot verdringing van bepaalde groepen woningzoekenden.

Meer informatie over Havens fase 3 vindt u hier.


< Terug naar overzicht