< Terug naar overzicht

Traject Rooie Buurt afgerond

28-03-2014

Afgelopen maanden is er regelmatig overleg geweest tussen de werkgroep verontruste huurders Rooie Buurt, de bewonerscommissie Rooie Buurt, de SHD en Dunavie over de leegstand en hoge mutatiegraad in de Rooie Buurt. Inmiddels is het traject afgerond. In dit bericht leest u de stand van zaken.

Alle woningen verhuurd
Net als de bewoners maakte Dunavie zich zorgen om de opgelopen leegstand in de Rooie Buurt in Katwijk. Leegstand kost geld en kan ten koste gaan van het woongenot in de buurt. Daarom namen wij een aantal maatregelen om de leegstand terug te dringen, zoals duidelijke afspraken met de makelaar. Ook hebben we een medewerker speciaal belast met de verhuur van deze woningen. Alle maatregelen bij elkaar hebben succes gehad. De woningen in de Rooie Buurt zijn inmiddels allemaal verhuurd. Een aantal staat nog wel leeg, binnenkort worden deze bewoond.

Vrije sector woningen: 0% huurverhoging per 1 juli 2014
De bewoners hebben aangegeven de vrije sector huurprijs te hoog te vinden. Dunavie heeft haar standpunten uitgebreid toegelicht en onderbouwd. In het laatste gesprek van 24 februari 2014 zijn geen nieuwe argumenten naar voren gekomen die voor Dunavie reden zijn om de huurprijs aan te passen. Daarom blijft Dunavie bij haar besluit de huren niet te verlagen. Wel worden de huren op 1 juli 2014 niet verhoogd. Met dit besluit komt een einde aan het traject met eerder genoemde partijen.

Sociale huursector: wel huurverhoging per 1 juli 2014
In de Rooie Buurt staat ook een aantal sociale huurwoningen. Hiervoor geldt hetzelfde beleid als voor al onze andere sociale huurwoningen. De huren van deze woningen worden op 1 juli 2014 wel verhoogd. Net zoals vorig jaar kan dit, afhankelijk van het inkomen, oplopen tot 6,5%. Voor 1 mei 2014 ontvangen deze huurders een brief van Dunavie met daarin het juiste percentage van de huurverhoging per 1 juli 2014.
< Terug naar overzicht