< Terug naar overzicht

Verbeterplan Schaepmanstraat stopgezet

24-07-2013

Dunavie heeft plannen om de woningen aan de Scheapmanstraat te verbeteren stopgezet. Helaas staat de Bewonerscommissie Schaepmanstraat niet achter de plannen. Dunavie heeft meerdere malen overleg gehad met de Bewonerscommissie Schaepmanstraat. De Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) heeft hierin als bemiddelaar opgetreden. Desondanks zijn wij niet tot een oplossing gekomen.

Zonder steun van de Bewonerscommissie Schaepmanstraat verwacht Dunavie niet de minimaal benodigde 70% akkoordverklaringen op de plannen te halen. Dunavie heeft daarom besloten dat het verbeterplan komt te vervallen en dat de werkzaamheden worden teruggebracht naar noodzakelijk groot onderhoud. Vandaag hebben wij de bewoners van de Schaepmanstraat geïnformeerd via een persoonlijke brief.
< Terug naar overzicht