< Terug naar overzicht

Dunavie bereidt Schaepmanstraat voor op de toekomst

03-07-2013

Gaan bewoners akkoord met aangepast projectvoorstel?

Dunavie wil de levensduur van de woningen in de Schaepmanstraat verlengen door daar een grootonderhoudsproject met verbeteringen uit te voeren. Samen met een afvaardiging van bewoners van de Schaepmanstraat zijn we tot een projectvoorstel gekomen. Om daarmee van start te gaan, moet 70% van de bewoners instemmen met het voorgelegde projectvoorstel.

Aangepast voorstel
In mei 2013 zijn de plannen voor de Schaepmanstraat voorgelegd aan de bewoners. Daarmee ging 48% van de bewoners akkoord, te weinig dus om met het project van start te gaan. De bewoners die niet akkoord gingen, bleken vooral moeite te hebben met de hoogte van de huurverhoging. Dunavie onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het project Schaepmanstraat alsnog vlot te trekken. Dit heeft geleid tot een kleine aanpassing in het projectvoorstel met een lagere huurverhoging. Voor huurders die nog vragen hebben over het aangepaste voorstel organiseren wij deze en volgende week speciale spreekuren.

Klaar voor de toekomst
Op 27 juni 2013 zijn het plan en de akkoordverklaring opnieuw aangeboden aan de bewoners. Zij hebben tot 12 juli de tijd hun akkoordverklaring in te leveren. Dunavie hoopt van harte dat bewoners het plan kunnen waarderen. Wij zijn van mening dat dit projectplan de huidige en toekomstige bewoners van de Schaepmanstraat een goede woongelegenheid biedt.

In goed overleg
Bij projecten heeft Dunavie altijd overleg met een afvaardiging van de bewoners en kunnen individuele bewoners voor of tegen het voorstel stemmen. Dit is van belang omdat energiebesparende of comfortverbeterende maatregelen voor huurders vaak een huurverhoging betekent. Dunavie hecht groot belang aan de mening van de huurder en betrekt hen daarom al in een vroeg stadium bij de plannen.

Onrust
Het afgelopen jaar heeft Dunavie intensief contact gehad met de bewoners van de Schaepmanstraat. Gezamenlijk zijn we gekomen tot het projectvoorstel dat nu op tafel ligt. Helaas is er de laatste tijd wat onrust geweest doordat een aantal bewoners van mening is dat de huurverhoging als gevolg van het voorstel onterecht is. Wij hebben daarover persoonlijk en schriftelijk contact gehad en we hopen dat de onrust met dit aangepaste voorstel is weggenomen.

Doorgang en planning
Wanneer 70% van de bewoners akkoord gaat met het projectvoorstel, wordt het plan verder uitgewerkt. Naar verwachting kan het project dan nog dit jaar starten.

Wanneer ook voor dit voorstel geen 70% draagvlak is, vervalt het grootonderhoudsplan met verbeteringen en wordt het plan teruggebracht tot allen het noodzakelijke groot onderhoud. Dunavie zal in dat geval zo snel als mogelijk een groot onderhoudsplan uitwerken.

Na 12 juli informeren we u over de uitslag van de akkoordverklaringen.

< Terug naar overzicht