< Terug naar overzicht

Woningbouw Randstad verstoord door nieuw Woonakkoord?! Huurders hebben het nakijken

28-02-2013

Woningcorporaties Dunavie, Elan Wonen en Stek (totaal 20.000 woningen van Katwijk tot aan het Noordzeekanaal) kunnen de komende jaren veel minder investeren als de plannen van het kabinet doorgaan. Over twee jaar worden de gevolgen voor huurders merkbaar door het schrappen en aanpassen van nieuwbouw- en renovatieplannen. En huurders voelen dit direct al in hun portemonnee doordat corporaties de maximale huurverhoging moeten doorvoeren om de door Rutte II bedachte verhuurdersheffing te betalen.

Huurders in de knel
Uit berekeningen blijkt dat corporaties door de verhuurdersheffing genoodzaakt zijn om de maximale huurverhogingen door te voeren. Dit betekent dat huurders per 1 juli van dit jaar, afhankelijk van hun inkomen, 1,5%, 2% en 4% bovenop de inflatie meer moeten gaan betalen voor hun huurwoning. Deze lastenverzwaring voor huurders is gekoppeld aan hun inkomen in plaats van aan de woningkwaliteit. Het levert hen geen verduurzaming of energiebesparing op. Corporaties voorzien problemen voor diverse huurders. Niet alleen omdat zij ook al tegenvallers in zorg, pensioen en inkomen te verwerken krijgen door de nieuwe regeringsplannen, maar ook vanwege het gebrek aan alternatieven in de woningmarkt.

Kwaliteit woningvoorraad
Sociale huurwoningen in Nederland zijn nauwelijks in kwaliteit te onderscheiden van koopwoningen. Dat is te danken aan de investeringen van corporaties in kwaliteit, onderhoud, leefomgeving en verduurzaming van de woningvoorraad. Maar ondanks de extra inkomsten uit de huurverhoging die het kabinet nu voorstaat, is het niet mogelijk om te blijven investeren in nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Het kabinet incasseert met een verhuurdersheffing namelijk veel meer dan de extra huuropbrengst de woningcorporaties oplevert.

Dunavie, Elan Wonen en Stek investeerden altijd flink in nieuwbouw om de voorraad op peil te houden en afspraken met de gemeenten over sociale woningbouw na te komen. Met het nieuwe woonakkoord kunnen zij dit niet meer blijven doen. Daardoor kunnen huurders niet doorstromen naar een andere woning en komen er geen woningen meer vrij voor starters. Maar ook de kwaliteit van de huidige sociale huurwoningen holt hiermee achteruit; onderhoud en renovatie worden over meerdere jaren uitgesmeerd. En dat heeft weer allerlei negatieve neveneffecten voor de bouwsector, zorginstellingen en gemeentelijke doelstellingen.

Hoe verder?
Brancheorganisatie Aedes heeft alternatieven aangedragen, maar deze zijn niet overgenomen door de regering. Veel corporaties in Nederland dringen net als wij - daarom bij Aedes aan op verzet en eventuele juridische stappen tegen dit Woonakkoord in het belang van hurend Nederland. Investeringskracht blijft nodig voor huurders en bouwers in de Randstad.


< Terug naar overzicht