< Terug naar overzicht

Onze reactie op: te hoge Huurprijzen in Katwijk

30-11-2012

In het Leidsch Dagblad van donderdag 29 november stond een artikel over de te hoge huurprijzen in Katwijk. Om een goed en duidelijk beeld te scheppen over de huurprijzen in Katwijk, zetten wij de feiten op een rij.

De gemiddelde huur van onze woningen is € 434 per maand tegen € 441 per maand landelijk
(cijfers Centraal Fonds: Corporatie in Perspectief 2012). We vragen gemiddeld 72 % van de maximaal redelijke huur (zonder schaarstepunten). Dat betekent dat de huurprijs gemiddeld nog 28% hoger mag liggen dan dat wij nu aan huur vragen. Het percentage 72% is gelijk aan het percentage in de regio Bollenstreek/Leiden. Wanneer wij gebruik maken van de mogelijkheid om schaarstepunten toe te passen, ligt dit percentage nog lager.

Van onze 7.324 woningen heeft 96% een huur die lager is dan € 665 per maand.
Huurders met een maximaal gezamenlijk inkomen tot € 29.900 en die in een sociale huurwoning wonen, komen in aanmerking voor huurtoeslag.

Woningcorporaties moeten 90% van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 34.085.
Juist om ook de middeninkomens te helpen is het belangrijk dat er ook woningen door Dunavie in het middensegment worden aangeboden. Commerciële partijen doen dit niet en spelen bijna geen rol in Katwijk.

Huurbeleid Dunavie
Dunavie en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (ondersteund door de Woonbond) zijn op constructieve wijze in gesprek over het nieuwe huurbeleid van Dunavie. We naderen nu de afronding van dit traject.

Net als de SHD delen wij de zorgen over de effecten van het regeerakkoord. De oproep van de heer Oostindie om te focussen op de kerntaken onderschrijven we en zien we als aanmoediging op de ingeslagen weg voort te gaan.

Klik hier voor het artikel

< Terug naar overzicht