< Terug naar overzicht

Prestatieafspraken Gemeente Katwijk en Dunavie

18-07-2012

Begin 2011 ondertekenden gemeente Katwijk en Dunavie de Prestatieafspraken Katwijk 2011-2014. Deze afspraken gaan over woningbouw, renovatie van bestaande woningen, betaalbaarheid van het wonen, wonen voor bijzondere doelgroepen, sociaal beleid, duurzaamheid en woonomgeving. Per onderwerp zijn concrete afspraken gemaakt over wat de gemeente en Dunavie op dat gebied willen bereiken, om zo blijvend zorg te dragen voor goede huisvestingsmogelijkheden in Katwijk, aansluitend bij de veranderende woonwensen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Resultaten 2010 - 2011
De gemeente en Dunavie hebben de eerste voortgangsrapportage vastgesteld met een overzicht van de resultaten over 2010 en 2011. Bij de meeste onderwerpen ligt de voortgang op schema. Op het gebied van huisvesten van bijzondere doelgroepen heeft Dunavie veel resultaat geboekt. Ook hebben Dunavie en de gemeente Katwijk samen met de GGD het convenant ‘voorkomen huisuitzetting’ gesloten.

Vervolg
Dunavie blijft ook in de toekomst woningen bouwen en renoveren. Ten behoeve van de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn is een nieuw convenant opgesteld dat na de zomer ondertekend wordt. Deelnemende partijen zijn: gemeente Katwijk, Dunavie, DSV, SWOK, Marente, LelieZorggroep en Factor W.
< Terug naar overzicht