Ontstaan Dunavie

Op 1 januari 1914 werd de Katwijksche Bouwvereeniging opgericht. Deze naam ging tijdens het 90-jarig jubileum over in Woonstichting KBV.

Stichting SpiritWonen is op 28 februari 2005 ontstaan uit een fusie tussen Woningstichting Spinoza uit Rijnsburg en Stichting Woondiensten De Brittenburg uit Katwijk.

Eind 2008 ontstonden concrete plannen om de KBV en SpiritWonen te laten fuseren en sinds 31 december 2009 vormen we formeel één woningcorporatie genaamd Dunavie. Deze naam is bedacht door het personeel en betekent zoveel als: Duinen en Leven. De natuurlijke omgeving van Katwijk leidde ook tot de dubbelzinnige pay-off Natuurlijk wonen.

Met ingang van 1 juli 2010 gaan we daadwerkelijk als Dunavie door het leven.

Met de fusie van de KBV en SpiritWonen ontstaat één middelgrote woningcorporatie die meer voor elkaar krijgt dan twee kleinere. Schaalvergroting biedt mogelijkheden tot professionalisering, specialisatie en efficiencywinst. Bovendien is een grotere organisatie een sterke partner in samenwerking.