Missie

 

Missie

Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen geven wij een prettige thuisbasis aan onze huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zetten wij ons graag voor in. Wij zijn nauw betrokken bij onze huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werken we aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.

De concretisering van onze missie en onze visie vindt u in ons ondernemingsplan

 

Waarden

Om onze missie handen en voeten te geven, hebben we een aantal eigenschappen benoemd waar wij als organisatie grote waarde aan hechten en die wij in al ons beleid en uitingen willen toepassen. Deze zogenaamde waarden zijn: Eigen regie, In je kracht en Samen.

Eigen regie
Het stimuleren van verantwoordelijkheden nemen draagt bij aan ondernemende medewerkers en zelfstandige huurders. Door medewerkers en huurders keuzevrijheid te bieden, wordt eigen regie gemakkelijker gemaakt. Wij staan open voor wensen van klanten en stakeholders en kijkt daarbij niet eerst naar de kaders, maar naar de oplossing die het best bij de klant past.

In je kracht
Continue verbeteren en goed luisteren naar de wensen van de maatschappij en de huurders, maakt ons krachtig en stellen de organisatie in staat een bijdrage te leveren aan het duurzaam inrichten van de huurwoningmarkt. Wij geven medewerkers en huurders ruimte en aandacht voor ontwikkeling. Door onze krachten te bundelen met de krachten van de huurders en andere partijen, bereiken we meer.

Samen
Wij zoeken in de gemeente Katwijk naar meer mogelijkheden voor samenwerking en burgerparticipatie. Samen zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan de eigen kracht van huurders in complexen, woningen en wijken. Deze samenwerking draagt bij aan een duurzame ondersteuningsstructuur van de sociale huurwoningen. We nemen samen met huurders actief deel aan initiatieven en zorgen dat we als corporatie zichtbaar zijn door deel te nemen.