Wat als we er niet uitkomen?

Het kan gebeuren dat Dunavie uw klacht wil verhelpen op een manier waar u het niet mee eens bent. Er is dan geen sprake meer van een klacht, maar van een geschil. Dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel contact opnemen met de Geschillencommissie Huursector of de Huurcommissie. Deze commissies zijn onafhankelijk en geen onderdeel van Dunavie.

De Geschillencommissie Huursector

Wanneer u een probleem wilt voorleggen aan de Geschillencommissie Huursector dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Het kan zijn dat uw klacht niet tot het werkterrein van de Geschillencommissie behoort, zoals bijvoorbeeld een geschil over de huurverhoging. U ontvangt dan bericht van de Geschillencommissie waar u wel terecht kunt met uw klacht, bijvoorbeeld bij de Huurcommissie.

Postadres:
Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP  DORDRECHT

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer (085) 210 02 44. Het e-mail adres is: info@gcwzh.nl. Meer informatie over de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland vindt u via www.gcwzh.nl.


Download hier de brochure en het klachtenformulier van de Geschillencommissie Huursector. U kunt de brochure ook telefonisch bij ons opvragen of afhalen op ons kantoor.

De Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Voordat de Huurcommissie een verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, betaalt de indiener van het verzoek een voorschot op de legekosten. Meer informatie vindt u op website van de Huurcommissie.

Postadres:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

De Huurcommissie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur via
het (gratis) telefoonnummer 0800 48 87 243.