MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie vernietigt ontvangen inkomensgegevens

24-04-2012

De Tweede Kamer heeft donderdag 12 april met het wetsvoorstel van het kabinet ingestemd om een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging toe te staan. De wijziging kan betekenen dat huurders met een (gezamenlijk) inkomen boven de € 43.000 te maken kunnen krijgen met een extra huurverhoging van maximaal 5%. De eerste Kamer moet echter nog met deze wet in te stemmen voordat de huurverhoging doorgevoerd kan worden. De jaarlijkse huurverhoging vindt plaats op 1 juli. Woningcorporaties informeren hun huurders hierover uiterlijk op 1 mei. Om tijdige informatievoorziening mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst de inkomensgegevens van huurders die meer dan 43.000 euro verdienen beschikbaar gesteld. De rechtbank in Den Haag besloot vrijdag 13 april echter dat de Belastingdienst voorlopig geen inkomensgegevens van huurders aan woningcorporaties en andere verhuurders mag verstrekken. Dat mag pas als de wet die dit mogelijk maakt in werking treedt. Woningcorporaties mogen de eerder verstrekte inkomensverklaringen van de Belastingdienst dus niet gebruiken om een extra huurverhoging aan te kondigen bij huurders met een inkomen boven de 43.000 euro. Nieuwe gegevens kunnen pas worden opgevraagd nadat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Dunavie heeft inmiddels een gedeelte van de informatie ontvangen. Uiteraard gebruiken wij de ontvangen informatie niet en vernietigen wij deze gegevens. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (071) 820 08 00.

< Terug naar overzicht