MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Horen, zien en melden!

23-04-2012

Overlast, in welke vorm dan ook, kan een bron van stress of ergernis zijn. Een feest bij de buren, een klussende flatbewoner die tot laat aan het boren is of een muzikale buurman die graag op zijn drumstel speelt. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u ervaart. Probeer samen met de buren afspraken te maken om herhaling te voorkomen. Wanneer u de overlast onderling bespreekbaar maakt, lost dit in de meeste gevallen het probleem op.

Bemiddelen
Levert een gesprek met uw buren niets op en houdt de overlast aan? Neemt u dan contact op met Dunavie. Wij kunnen bemiddelen of de hulp van derden inroepen, zoals buurtbemiddeling of de politie. Wij proberen alsnog samen met u en degene die de overlast veroorzaakt afspraken te maken. Belangrijk is dat u ons schriftelijk op de hoogte brengt. U kunt hiervoor een brief schrijven of het meldingsformulier gebruiken dat op onze website kunt vinden. Het formulier kunt u ook telefonisch bij ons aanvragen of afhalen in ons kantoor.

Blijven melden loont!
Wanneer de overlast blijft aanhouden en de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, hebben wij de mogelijkheid de overlastzaak voor te leggen aan de rechter. Het is wel belangrijk dat u de overlast steeds schriftelijk blijft melden. Iedere keer weer. De rechter beslist of de huurovereenkomst mag worden ontbonden op basis van de overlast die de bewoner veroorzaakt. Dit is een lang proces en vergt veel van onder andere de melders van overlast. Maar blijven melden loont! Onlangs hebben wij, mede dankzij omwonenden, een zaak omtrent zware overlast gewonnen. Het huurcontract met de betreffende huurders is ontbonden.

Prettig wonen
Dunavie hecht veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont. Daarom richten wij ons zowel op de woning als de woonomgeving. Dunavie voelt zich (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woonomgeving. Daarin maken we wel keuzes: investeringen in de leefbaarheid van de woonomgeving moeten aantoonbaar bijdragen aan het woongenot van de huurders van Dunavie. Iedereen heeft recht op ongestoord woongenot. Uitgangspunt daarbij is schoon, heel en veilig!


Klik hier als u overlast wilt melden.

< Terug naar overzicht