MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Huurovereenkomst barakken beëindigd tussen de Staat en Dunavie

19-03-2012

De huurovereenkomst tussen Dunavie en de Nederlandse Staat is beëindigd. Dunavie huurt niet langer de barakken en enkele andere gebouwen op het Marine Vliegkamp Valkenburg.

De afgesproken termijn van vijf jaar is voorbij en beide partijen zien geen redenen de huurovereenkomst voort te zetten. Lange tijd heeft er tussen partijen onenigheid bestaan over de uitleg van de huurovereenkomst. Dunavie en de Nederlandse Staat hebben nu een minnelijke regeling getroffen, waarbij de Staat haar hoger beroep heeft ingetrokken.

Plannen

Afgesproken was dat Dunavie de barakken voor de Nederlandse Staat zou doorverhuren. Dunavie (en haar rechtsvoorloper Woonstichting KBV) hadden veel plannen voor de verhuur van de barakken. Helaas behoorde de benodigde wijziging van het bestemmingsplan niet tot de mogelijkheden, waardoor deze plannen geen doorgang konden vinden. Dit is een van de redenen waarom Dunavie heeft besloten de overeenkomst niet te willen verlengen.

Huidige huurcontracten

De Nederlandse Staat neemt de lopende huurovereenkomsten van Dunavie over. Dat zijn overeenkomsten met onder andere een kinderdagverblijf, een hondenpension en met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Inmiddels hebben wij de lopende afspraken met huidige huurders overgedragen aan de Nederlandse Staat.

Toekomst

Dunavie voelt zich als lokale partij zeer betrokken bij het Marine Vliegkamp Valkenburg en ziet voor zichzelf een rol in de ontwikkeling van sociale huur- en koopwoningen op deze nieuwe ontwikkellocatie.

< Terug naar overzicht