MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Fusie tussen KBV en SpiritWonen een feit

30-12-2009

Woensdagochtend 30 december ondertekende directeur Alfred Busser, onder het toeziend oog van de notaris, het fusiebesluit. Door deze ondertekening is de juridische fusie tussen KBV en SpiritWonen per 31 december 2009 een feit. Na de ondertekening werd door Alfred Busser samen met de medewerkers geproost op Dunavie.

Stand van zaken

Eén van de uitgangspunten rond de fusie tussen KBV en SpiritWonen is dat de dienstverlening richting onze klanten en partners kwalitatief goed moet blijven. De komende tijd worden de processen en werkwijzen verder op elkaar afgestemd en geüniformeerd om de dienstverlening te optimaliseren. De verwachting is dat het organisatorische gedeelte van de fusie 1 juli 2010 is afgerond. Tot die tijd blijven de organisaties onder hun eigen naam actief. Omdat Dunavie de rechtsopvolger is van KBV en SpiritWonen komen (huur)contracten, die vanaf 31 december 2009 worden afgesloten, op naam van Dunavie te staan. De overige informatievoorziening gaat vanuit SpiritWonen of KBV als onderdeel van Dunavie.

Tot standkoming naam: Dunavie

De naam Dunavie is ontstaan uit een brainstormsessie onder de medewerkers van beide corporaties. Met elkaar hebben de medewerkers maar liefst 1057 namen bedacht. Het managementteam van beide organisaties heeft uit een selectie van deze namen Dunavie gekozen als nieuwe naam. Dunavie staat voor de duinen en het leven.

< Terug naar overzicht