MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie wil Visserijschool opknappen

06-12-2011

Dunavie erkent dat de Visserijschool van cultureel en historisch belang voor Katwijk is. Het is een gezichtsbepalend gebouw op een bijzondere locatie. De benoeming van een belangrijk deel van de Visserijschool tot gemeentelijk monument is een belangrijke reden waarom Dunavie afziet van het slopen van dit monument ten behoeve van de realisatie van onder andere een parkeergarage. Dunavie kiest er voor de Visserijschool op te knappen. Dit is een belangrijke koerswijziging. Dunavie ontkoppelt hiermee twee zaken, te weten: het parkeren in de Rooie Buurt en de aanpak van de Visserijschool.

Parkeren in de Rooie Buurt
Dit betekent dat Dunavie de discussie rond het parkeren niet aangrijpt om de Visserijschool alsnog te slopen. De huidige parkeergarage aan de Brittenstraat/Friezenstraat biedt op dit moment nog voldoende vrije parkeerplaatsen. De gemeente Katwijk en Dunavie evalueren -zoals afgesproken en al eerder door de gemeente gecommuniceerd- eind december/begin januari het parkeerbeleid in de Rooie Buurt.

Informatievoorziening huurders
Dunavie informeert haar huurders via een brief over deze koerswijziging. Indien uit reacties van huurders blijkt dat er behoefte is aan meer informatie, kan er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

Ontwikkeling locatie Visserijschool
Voor de ontwikkeling van het gebied gaat het niet alleen om de school, maar om de locatie in z’n geheel. Dunavie heeft veel geïnvesteerd in de verbetering van de Rooie Buurt. Dunavie ziet deze locatie inclusief het benzinestation als sluitstuk van de Rooie Buurt. Wij hebben de ambitie om voor deze locatie een passende invulling te realiseren. Dat vergt nog de nodige studie en overleg. Dunavie ontwikkelt haar plannen in nauw overleg met de gemeente Katwijk. Op z’n vroegst kan er in 2014 met de bouw worden gestart.

< Terug naar overzicht