MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Onderzoek naar uw woonbeleving

17-10-2011

Hoe ervaart u het wonen in onze gemeente? Wat zijn uw woonwensen? Wat vindt u van uw woning en uw buurt? Op deze en andere vragen willen de gemeente Katwijk en Dunavie graag uw antwoord te weten komen. Doet u mee aan het onderzoek naar uw woonbeleving?

"We zijn als gemeente altijd op zoek naar de juiste balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Ook willen we tegemoet komen aan de verschillende woonwensen van diverse gebruikers, denk aan starters, senioren en mensen met een psychische of lichamelijke beperking. De uitkomst van dit onderzoek is voor ons van groot belang en wordt meegenomen bij het maken van het woonbeleid," volgens wethouder Willem van Duijn.

Meedoen aan het onderzoek
Inwoners van onze gemeente kunnen een brief ontvangen van WoonOnderzoek Nederland en het CBS. In de brief wordt u gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Ook wordt in de brief uitgelegd hoe u de vragenlijst op internet kunt invullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U kunt ook anoniem aan het onderzoek meedoen.

‘Om onze woningen en diensten nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van onze huurders is het voor ons belangrijk te weten wat deze wensen zijn. Daarom gaan wij de komende periode met onze bewoners in gesprek hierover. Ook de resultaten van dit onderzoek kunnen wij hiervoor prima gebruiken’ aldus Stella van Veen, manager woondiensten bij Dunavie.

Geen internet? Geen probleem!
Beschikt u niet over internet, dan kunt u de vragenlijst telefonisch beantwoorden of schriftelijk invullen. In de brief leest u hier alles over.

De resultaten
Bij elk onderzoek geldt: hoe meer mensen eraan deelnemen, des te representatiever de resultaten. Ook uw mening telt mee! Omdat het onderzoek t/m 30 april 2012 loopt, duurt het nog een tijd voor alle resultaten bekend zijn. "Daarom ik wil alle inwoner die eraan meedoen nu alvast bedanken. Ik stel het bijzonder op prijs dat u de moeite neemt de vragenlijst in te vullen," aldus de wethouder. Ook dienen de resultaten als input bij het maken van prestatieafspraken tussen de gemeente Katwijk en Dunavie. Zo wordt er concreet iets gedaan met de uitkomsten van het onderzoek.
< Terug naar overzicht