MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Huurderbelangenorganisaties volgen voorbeeld wooncorporaties

25-06-2009

Zoals u waarschijnlijk al weet gaan de Katwijkse woningcorporaties Woonstichting KBV en SpiritWonen per 1 januari 2010 fuseren. Deze fusie heeft natuurlijk ook consequenties voor de huurders en huurderbelangenorganisaties van beide corporaties. Het is om deze reden dat de besturen van beide huurderbelangenorganisaties de intentie uitspreken om, in het belang van alle huurders van de beide corporaties, te komen tot een zeer nauwe samenwerking of fusie tussen de huurderbelangenorganisaties SHK en SHB-KRV.

Deze intentieverklaring wordt op 25 juni 2009 door de voorzitters van de beide huurderbelangenorganisaties ondertekend.

Het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Katwijk nodigt u van harte uit om deze ondertekening bij te wonen.

Datum : Donderdag 25 juni 2009
Tijd : 16.00 uur
Plaats : Kantine Woonstichting KBV Boslaan 2a Katwijk

De Heer Simon van Keulen directeur a.i. van Woonstichting KBV zal deze ondertekening namens de beide huurderbelangenorganisaties inleiden en begeleiden.

< Terug naar overzicht