MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Wijziging in regels toewijzing sociale huurwoningen per 1 januari 2011

24-12-2010

U heeft er misschien al over gehoord of gelezen: de Europese Commissie heeft de regels voor het toewijzen van een sociale huurwoning veranderd. Vanaf 1 januari 2011 zijn woningcorporaties verplicht om 90% van de woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens (652 euro per maand) toe te wijzen aan woningzoekenden met een inkomen van maximaal 33.614 euro. Bij niet meer dan 10% van de nieuwe verhuringen mag sprake zijn van een hoger inkomen.

Wat verandert er bij Dunavie?
Deze regelgeving leidt er toe dat Dunavie vanaf 1 januari 90% van de te verhuren sociale huurwoningen gaat aanbieden aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot en met 33.614 euro.

Dunavie wil de 10% overige toewijzingen zoveel mogelijk gaan benutten voor middeninkomens. Het zijn vooral de duurdere sociale huurwoningen waarop ook deze groep mag reageren Het gaat dan om woningen met een huur boven de 554 euro. Als criterium om te mogen reageren geldt dan een inkomensgrens tot en met 39.000 euro. Door monitoring zal in de loop van 2011 worden nagegaan of bijstelling gewenst is.

Vanaf 1 januari komen huishoudens met een inkomen boven de 39.000 euro bij Dunavie niet meer in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs onder de 652 euro

Komt u niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking, bedenkt u dan dat wij u wellicht van dienst kunnen zijn met een woning in de vrije sector of een koopgarantwoning.

Inkomensgevens
De inkomensgegevens worden gecontroleerd op het moment dat een woning wordt toegewezen. Bij het bepalen van het inkomen gaat het om het belastbaar jaarinkomen van u en uw eventuele partner (het gezamenlijk inkomen). Dit is het inkomen waarover u inkomstenbelasting betaalt. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie hierover. Om teleurstellingen bij de verhuring van de woning te voorkomen is het van belang dat u met het juiste inkomen in Woonzicht staat geregistreerd. U moet ook uw inkomen ook kunnen aantonen aan de hand van gegevens als:
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2009 (niet iedereen krijgt een voorlopige aanslag)
- IB60 formulier over 2009 op te vragen via 0800-0543 (levertijd 2 weken)
- Eventueel een geschatte wijziging hierin door de huurder aan de hand van laatste jaaropgaaf, salaris- of uitkeringsstrook. In dat geval dient u een inkomensverklaring in te vullen.

Zorgt u ervoor dat u deze inkomensgegevens van te voren opvraagt of bij de hand heeft. Indien u deze gegevens niet beschikbaar heeft, dan kunnen wij u de woning niet verhuren en loopt u het risico dat de woning wordt aangeboden aan een volgende woningzoekende.

Lopende huurcontracten blijven geldig
De nieuwe regels gelden voor nieuwe woningtoewijzingen, dus wanneer u een lopend huurcontract heeft blijft dit gewoon geldig en verandert daarin niets voor u.

< Terug naar overzicht