MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Ook huurderbelangenorganisaties zien voordeel in samenwerking

02-07-2009

In navolging op Woonstichting KBV en SpiritWonen, ondertekenden de besturen van huurderbelangenorganisaties SHK en SHB-KRV afgelopen donderdag, 25 juni 2009, een intentieverklaring tot samenwerking.

Vorig jaar december maakten de twee Katwijkse woningcorporaties al bekend per 1 januari 2010 samen te gaan in n nieuwe organisatie. Deze fusie heeft natuurlijk ook consequenties voor de huurders en huurderbelangenorganisaties van beide corporaties. Het is om deze reden dat beide huurderbelangenorganisaties, SHK en SHB-KRV, de intentie uitspreken om, in het belang van de huurders van de beide corporaties, te komen tot een zeer nauwe samenwerking of fusie.

De heer Simon van Keulen, directeur-bestuurder a.i. van beide woningcorporaties, deelde mee dat het fusietraject van KBV en SpiritWonen in volle gang is; de gemeente Katwijk en het ministerie van VROM adviseren positief, verschillende werkgroepen werken aan een naadloze samenvoeging en de naam van de nieuwe directeur wordt binnenkort bekend gemaakt. Simon van Keulen leidde de ondertekening in door te memoreren aan de constructieve vergaderingen die hij heeft gehad met beide huurderbelangen-organisaties. De kritische vragen die zij voorlegden, hielden de organisatie scherp. Tot slot wenste hij de organisatie veel succes met het komen tot een krachtige organisatie die opkomt voor de belangen van de huurders.

De heer Mizee van de SHK en de heer De Weerd van SHB-KRV waren met elkaar eens dat het een kwestie is van geven en nemen, door dt samen te voegen waar elk van de organisaties goed in is. Daarbij blijven ze de voors en tegens kritisch tegen elkaar afwegen, met het belang van de huurders centraal.
< Terug naar overzicht