MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie kiest ervoor om alle inkomensgroepen te ontzien

11-04-2016

Beperkte huurverhoging en geen inkomensafhankelijke opslag. 

De overheid stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de huren van sociale huurwoningen (per 1 januari 2016 < € 710,68) maximaal mogen stijgen. Ook dit jaar is er vanuit de overheid weer sprake van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Omdat betaalbaarheid van woningen hoog op onze agenda staat, hebben we besloten om een beperkte huurverhoging toe te passen dit jaar.

De huren vormen de belangrijkste bron van inkomsten om kwaliteit van onze woningen in stand te houden en goede nieuwe woningen te bouwen. Ook dragen we bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Om deze zaken te realiseren en betaalbaar te houden voor iedereen, zijn we genoodzaakt de huur jaarlijks te verhogen.


Persoonlijk bericht
Voor 1 mei aanstaande ontvangen onze huurders het voorstel voor huurverhoging per 1 juli. In deze brief staat het nieuwe huurbedrag.

Meer informatie over de huurverhoging vindt u hier.

< Terug naar overzicht