MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Bijeenkomst bewoners Rooie Buurt

06-11-2017

Op dinsdag 31 oktober hebben Dunavie, de gemeente en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) samen een bewonersbijeenkomst gehouden voor de bewoners van de Rooie Buurt. Bijna 60% van alle huishoudens heeft eerder meegedaan aan een enquête over wonen en de leefbaarheid in de buurt. De bewoners zien verbeteringen in hun buurt, maar zij willen ook maatregelen om de situatie te verbeteren. De sfeer op de avond was open en informatief.

Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over de huurprijzen, het onkruid in de sloppen, maar ook over zaken zoals de snelheid van auto’s op de Wethouder F.E. Meerburg senior kade, illegale bewoning en oneerlijk gebruik van de parkeergarage. Tijdens de tweede helft van de avond konden bewoners met alle partijen om tafel om deze onderwerpen goed met elkaar te bespreken en afspraken te maken. Wethouder Krijn van der Spijk sprak de bewoners toe: "Jullie wonen in een fantastisch mooi stukje Katwijk. Parkeren lijkt één van de problemen daar. We gaan met Dunavie en u als bewoners in gesprek over optimaal gebruik van de parkeergarage".

Directeur Alfred Busser van Dunavie lichtte het verschil tussen de sociale huurwoningen en de vrije sector woningen toe. Hij gaf aan dat er de afgelopen jaren inspanningen zijn geleverd om het huurprijsverschil tussen beide categorieën te beperken. "Over een periode van drie jaar hebben de vrije sectorwoningen geen huurverhoging ontvangen en we richten onze betaalbare vrije sectorhuur tot ca. € 900. Bovendien mag u van ons verwachten, dat we uw woningen goed onderhouden. Daar betaalt u immers voor".

De SHD was tevreden dat met deze enquête uitvoering was gegeven aan de prestatieafspraken en benadrukte deze avond nog eens dat zij een adviesrol hebben, bijvoorbeeld als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging. "En u heeft als bewoners van de Rooie Buurt de luxe om gebruik te kunnen maken van een bewonerscomité en Huurdersplatform Katwijk. Ik kan u alleen maar aanraden daar ook gebruik van te maken wanneer er dingen spelen", aldus Cees Oostindie van de SHD.

Uit de enquête is gebleken dat onderwerpen zoals de huurprijzen, het onderhoud van het groen en de openbare ruimte, de vraag naar speelvoorzieningen en het parkeren onderwerpen zijn waarover de bewoners een duidelijke mening hebben. Als het gaat om de directe woonomgeving hebben zowel de gemeente als Dunavie, maar ook de bewoners daar hun verantwoordelijkheid in. In een volgende bijeenkomst bekijken de partijen welke maatregelen er mogelijk en nodig zijn, die passen binnen de wettelijke en financiële mogelijkheden. Aan de bewoners is nadrukkelijk gevraagd om mee te denken en mee te doen om hun leefomgeving te verbeteren.
< Terug naar overzicht