MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Uitslag enquete; mening onze huurders gevraagd

05-09-2016

Net als vorig jaar heeft Dunavie ook dit jaar deel genomen aan de Aedes-Benchmark. Doel van dit onderzoek was nieuwe en vertrokken huurders of huurders die in 2016 een reparatieverzoek hebben ingediend of waar planmatig onderhoud is geweest, te vragen naar hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening. Zowel per e-mail als telefonisch zijn vanaf half juni tot begin juli huurders benaderd. Bijna 500 huurders hebben gehoor gegeven aan deze enquête. Gemiddeld gaf u ons een 7,6. Een mooi resultaat! Hartelijk dank hiervoor.

< Terug naar overzicht