MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Door nieuwbouw en spreiding in huisvesten van vergunninghouders zorgt Dunavie voor zo laag mogelijke druk op sociale huurmarkt

14-12-2015

Vanuit de overheid krijgt Dunavie jaarlijks een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders.

Voor 2015 heeft de woningcorporatie de opdracht om 107 vergunninghouders te huisvesten. De taakstelling gaat over het aantal personen en niet het aantal woningen. Dunavie huisvest met name gezinnen. Ongeveer 12% van de vrijkomende woningen verhuurde Dunavie dit jaar aan vergunninghouders. Dat zijn ongeveer 42 woningen. Dit jaar huisvestte de woningcorporatie 121 vergunninghouders. De overschrijding van de taakstelling komt door gezinshereniging: zogenaamde na reizigers zoals vrouw en kinderen die zodra ze in Nederlands zijn bij hun man/vader voegen.

Zo laag mogelijke druk op sociale huurmarkt
Door nieuwe woningen te blijven bouwen en het huisvesten van statushouders goed te spreiden in tijd en in de wijk zorgen we er samen met het Welzijnskwartier en de gemeente Katwijk voor dat de druk op de sociale woningmarkt zo laag mogelijk is en blijft. Dunavie verhuurt ongeveer 70% van haar woningen aan reguliere woningzoekenden, 12% aan vergunninghouders en de overige 18% is bestemd voor (stadsvernieuwings)urgenten en bijzondere doelgroepen.

Doelgroepen van Dunavie
Dunavie verhuurt haar woningen aan verschillende groepen huurders. Dunavie is er met name voor huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens (2015: € 34.911). Daarbij heeft de woningcorporatie bijzondere aandacht voor huishoudens met de laagste inkomen, vergunninghouders, 75-plussers en mensen die niet of moeilijk zelfstandig kunnen wonen (bijzondere doelgroepen).< Terug naar overzicht