MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie zet vol in op meer betaalbare woningen

16-07-2015

Met een positief resultaat van 3,8 miljoen euro en 10 miljoen euro aan inkomsten uit verkochte woningen was 2014 een goed jaar voor het Katwijkse Dunavie, zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde jaarcijfers.

Het stelt de woningcorporatie in staat zich vol te richten op het aanbieden van meer betaalbare woningen, vertelt directeur Alfred Busser. 'Dankzij ons gedegen financiële beleid kunnen we ons de komende tijd inzetten voor onze voornaamste doelgroep: huurders met lage inkomens.

De corporatiesector heeft woelige tijden achter de rug. Dunavie heeft de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt om een gezond en stevig fundament te behouden. Met succes: zowel over 2013 als 2014 schreef de woningcorporatie mooie cijfers dankzij gedegen financieel beleid en efficiencyverbeteringen. Hierdoor kon Dunavie blijven investeren in verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw. Bijvoorbeeld in Westerhaghe (Rijnsburg) en ''t Duyfrak (Valkenburg), waar respectievelijk 140 en 99 nieuwe woningen zijn neergezet.

Laagste inkomens ontzien
Dunavie zet zich al geruime tijd in voor betaalbaarheid voor haar huidige huurders. Zo voert zij een gematigd huurbeleid waarbij de jaarlijkse huurverhoging beneden het wettelijke maximum ligt. Bovendien krijgen huurders bij Dunavie uitgebreide keuzemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, woningaanbod en wooncomfort. Zo biedt Dunavie individuele huurders een 'menukaart' met verduurzamingsopties. '

In 2015 blijft Dunavie vooruitkijken. Busser: "Door verstandig financieel beleid kunnen wij nu een volgende stap zetten: dáár waar het hard nodig is." De woningcorporatie heeft ambitieuze plannen om een gematigder harmonisatiebeleid te voeren. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de voornaamste doelgroep van Dunavie: huurders met lage inkomens.

Deze en andere maatregelen, waaronder extra nieuwbouw en het inzetten van een speciale seniorenmakelaar, zijn erop gericht meer betaalbare woningen te kunnen aanbieden. Alles draait daarbij om maatwerk. Zo wil de woningcorporatie op korte termijn twee derde van de vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar maken voor nieuwe huurders met de laagste inkomens.

Door met investeren
Aangezien de gemiddelde leeftijd van het woningbestand meer dan 40 jaar oud is, gaat Dunavie ook in 2015 door met investeren in nieuwbouw en woningverbetering en woningonderhoud. Dunavie heeft de volgende plannen:

  • Het verbeteren van honderden woningen aan de J.W. Frisodreef, de Zonnebloemstraat en de Secr. Varkevisserstraat in Katwijk. 
  • Het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen in ’t Duyfrak (Valkenburg), de Gemeentewerf (Rijnsburg) en de Visserijschool (Katwijk). 
  • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor nieuwbouw zoals in het Hof van Rijnsburg en het voormalig Marine Vliegkamp te Valkenburg.

Over Dunavie
Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk, die zo’n 8000 woningen, garages en bedrijfsruimten beheert. Meer informatie over Dunavie vindt u op www.dunavie.nl. Het verkort jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015 vindt u hier.

< Terug naar overzicht