MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Onderzoek gestart naar samenwerking Woonstichting KBV en SpiritWonen

18-02-2008

Woonstichting KBV kondigt vandaag aan recent een onderzoek te zijn gestart naar de mogelijkheden en meerwaarde van samenwerking met SpiritWonen. De redenen voor dit onderzoek zijn de volgende.

De gemeente Katwijk, Woonstichting KBV en SpiritWonen hebben gezamenlijk een woonvisie ontwikkeld die door de gemeenteraad in 2007 is goedgekeurd. Dit document omvat het toekomstige woningbeleid in Katwijk voor zowel huur- als koopwoningen. Op basis van dit document worden dit jaar gezamenlijke prestatieafspraken gemaakt.

Op de tweede plaats hebben Woonstichting KBV en SpiritWonen beide woningbezit in dezelfde wijken, soms zelfs met dezelfde type woningen in dezelfde straat. Samenwerking maakt het mogelijk dat voor de aanstaande grootschalige renovatie van bepaalde wijken een gezamenlijke strategie kan worden gevolgd voor de uitvoering. Dit is voor de bewoners prettiger. Zij zitten dan één keer met de overlast. Voorbeelden hiervan zijn de wijk Hoornes Noordoost en de torenflats. Daarnaast is het voor de organisaties efficiënter.

Het is voor Woonstichting KBV en SpiritWonen noodzakelijk om een deel van de ontwikkeling van het grootschalige woningbouwproject op voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg te kunnen realiseren. Een deel van de woningen die daar gebouwd wordt, kan dienen om enerzijds het bezit te vernieuwen en anderzijds om de mensen te herhuisvesten wiens woning wordt gerenoveerd.

In de komende periode vindt dit onderzoek plaats. Na het afronden van de procedures met de toezichthouders en de Ondernemingsraden, wordt over de uitkomsten nader bericht.


< Terug naar overzicht