MG 4740 header nieuws
< Terug naar overzicht

Dunavie geeft woningzoekende Katwijk voorrang bij nieuwbouw ‘t Duyfrak

03-07-2015

31 sociale huurwoningen van Dunavie, die gebouwd worden in de 4e fase van ’t Duyfrak, worden eind 2015 met voorrang toegewezen aan huurders van Dunavie en andere inwoners van Katwijk. Dunavie en de gemeente baseren zich hierbij op de Huisvestingsverordening Holland-Rijnland 2015. Dit besluit is genomen in overleg met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.

De 31 sociale huurwoningen bestaan uit 24 appartementen en 7 eengezinswoningen. Deze woningen zijn in aanbouw en worden naar verwachting begin 2016 opgeleverd. In het najaar van 2015 worden de woningen via Woningnet toegewezen aan de nieuwe bewoners. In 2014 werden ook al huurwoningen van Dunavie in ’t Duyrak (fase 3) met behulp van lokaal maatwerk toegewezen. Tweederde van de woningen van Dunavie is toen aan lokale woningzoekenden toegewezen. Zonder het lokale maatwerk was dit aandeel lager geweest.

Rol gemeente en Dunavie
Alfred Busser van Dunavie: “Door te investeren in nieuwe woningen houdt Dunavie de kwaliteit en de omvang van de sociale huurwoningvoorraad op peil. Wij zijn blij dat de gemeente Katwijk ook bij deze nieuwbouw kiest voor de maatregel ‘lokaal maatwerk’. Lokaal maatwerk bevordert namelijk de doorstroming binnen de woningen van Dunavie”. Wethouder Willem van Duijn: “Het ligt wat ons betreft voor de hand dat deze investering in de eerste plaats aan de huurders van Dunavie en andere inwoners van de gemeente toekomt.”

< Terug naar overzicht